Ilmastonmuutoksen hillintä toimialoittain kuvina

Toisessa osassa ilmastopolitiikan infografiikoita kuvataan ilmastonmuutoksen hillintää toimialoittain. Kuvat on tuotettu ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. Ne ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ilmasto-opas.fi.

Infografiikat ovat saatavilla kokonaisen pdf-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina sekä jpg- että png-muodoissa. Kuvat on jaoteltu teemoittain sisällysluettelosta löytyvien otsikoiden alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain

Kuva 1. Valtaosa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta.

JPG | PNG

Energian tuotanto ja kulutus

Kuva 2. Suomen energiajärjestelmä on monipuolinen.

JPG | PNG

Kuva 3. Pääosa energiasta käytetään teollisuudessa ja rakennusten lämmitykseen.

JPG | PNG

Kuva 4. 80 % Suomen uusiutuvasta energiasta on bioenergiaa.

JPG | PNG

Kuva 5. Bioenergian lähteet.

JPG | PNG

Kuva 6. Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus on EU-maiden suurimpia.

JPG | PNG

Kuva 7. Suomessa tuotettava sähkö on vähäpäästöistä.

JPG | PNG

Liikenne

Kuva 8. Tieliikenne aiheuttaa valtaosan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.

JPG | PNG

Kuva 9. Liikenteen polttoaineena voidaan käyttää uusia vaihtoehtoja öljyn sijaan.

JPG | PNG

Rakentaminen ja asuminen

Kuva 10. Päästöjen vähentämisessä huomioitava eri tasot yhdyskuntasuunnittelusta käyttäjän valintoihin.

JPG | PNG

Kuva 11. Kohti entistä energiatehokkaampia rakennuksia.

JPG | PNG

Kuva 12. Asumisen kasvihuonekaasupäästöistä valtaosa aiheutuu lämmityksestä.

JPG | PNG

Jätesektori

Kuva 13. Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt syntyvät valtaosin kaatopaikoilla.

JPG | PNG

Kuva 14. Kaatopaikkojen päästöt ovat vähentyneet radikaalisti.

JPG | PNG

Kuva 15. Yhdyskuntajätettä päätyy kaatopaikalle jatkuvasti vähemmän.

JPG | PNG

Maa- ja metsätalous

Example image

Kuva 16. Kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja päästöt maa- ja metsätaloudessa.

JPG | PNG

Kuva 17. Metsiin ja puutuotteisiin sitoutuu ja varastoituu hiiltä.

JPG | PNG

Kuva 18. Metsät sitovat ison osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

JPG | PNG

Kuva 19. Maatalouden päästölähteet.

JPG | PNG

Kuva 20. Ruoan tuotannon ja kulutuksen ilmastotoimia.

JPG | PNG

 

16.4.2015

Tuottajatahot