Video: Yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikenteen päästöihin

Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmät vaikuttavat merkittävästi kasvihuonekaasupäästöihin. Asiaa on selvitetty tutkimalla ihmisten liikkumistapoja, sijaintia yhdyskuntarakenteessa ja eri kulkumuotojen päästöjä. Vähiten päästöjä syntyy alueilla, joissa voidaan liikkua jalan, pyöräillen, raide- tai muuta tehokasta joukkoliikennemuotoa käyttäen. Tuloksia voidaan hyödyntää yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. [1]

Haastateltava: Erikoistutkija Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 4:11 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 24.6.2014

Julkaistu: 23.3.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE2, GE4 (vanha) -> GE3, GE4 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Ristimäki, M., Tiitu, M., Kalenoja, H., Helminen, V. & Söderström, P. 2013. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa - jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985–2010. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2013. 141 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41574

Tuottajatahot