IPCC:n maankäyttöraportin pohjalta tehdyt infografiikat

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n maankäyttöä koskevassa erikoisraportissa kuvataan, millaisia vaikutuksia ihmisten maankäytöllä on ilmastonmuutokseen ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa maahan.  Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet elokuussa 2019 julkaistun raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä. [1], [2]

IPCC:n Climate change and Land -raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita Luonnonvarakeskus, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikka on saatavilla kokonaisen pdf-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina sekä jpg- että png-muodoissa.

 

Kaikki infografiikat yhtenä PDF-tiedostona

PDF

Yksittäiset infograafit JPG- ja PNG-tiedostoina

Maankäytön muutokset kiihdyttävät (1) ilmastonmuutosta, (2) luonnon köyhtymistä ja (3) aavikoitumista.

Kuva 1. Maankäytössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä valtavia muutoksia, koska puun ja ruoan kulutus on kasvanut.

JPG | PNG

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ruoantuotannolle ovat (1) sademäärien muutokset ja ääri-ilmiöt, (2) sadon menetys ja (3) ruoan puute.

Kuva 2. Ilmastonmuutos vaarantaa ruoantuotantoa. Riskit kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän ilmasto lämpenee.

JPG | PNG

Metsäpalo ja metsätuholaisia.

Kuva 3. Ilmastonmuutos altistaa metsiä kuivuudelle, metsäpaloille, tuholaisille ja taudeille.

JPG | PNG

Suuria kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä ovat (1) metsäkato ja metsien raivaaminen, (2) karja ja riisinviljely sekä (3) typpilannoitus.

Kuva 4. 23 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy maa- ja metsätaloudesta sekä muusta maankäytöstä.

JPG | PNG

Puuston, kasvillisuuden ja maaperän hiilinieluja tulisi kasvattaa.

Kuva 5. Puusto, muu kasvillisuus ja maaperä sitovat itseensä noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

JPG | PNG

Erityisen tärkeää on turvemaiden hoito ja käyttö siten , että turve ei hajoa ja tuota kasvihuonekaasupäästöjä.

Kuva 6. Rajoittamalla metsäkatoa ylläpidetään hiilinieluja ja pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

JPG | PNG

Hiilinieluja voidaan kasvataa esimerkiksi ruokavalion muutoksilla. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää muun muassa vähentämällä typpilannoitusta ja metsäkatoa.

Kuva 7. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi täytyy sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä että kasvattaa hiilinieluja.

JPG | PNG

Ruokajärjestelmän muutoksia ovat (1) ruokavalion muutokset, (2) ruoantuotannon tehokkuuden kasvattaminen ja (3) ruokahävikin vähentäminen.

Kuva 8. Ruokajärjestelmän muutokset ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

JPG | PNG

Maan kestävyyden parantamiskeinoja ovat (1) metsäkadon vähentäminen ja metsittäminen, (2) hiilivarastoja säilyttävät ja viljavuutta parantavat viljelymenetelmät sekä (3) ilmastoviisaat metsänhoitomenetelmät.

Kuva 9. Maankäytön kestävyyttä parantamalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

JPG | PNG

 

 

23.9.2019

Lähteet

  1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2019. Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems https://www.ipcc.ch/report/srccl//
  2. Luonnonvarakeskus: IPCC:n maankäyttöä koskevan raportin pohjalta tehdyt infografiikat https://www.luke.fi/ipcc/

Tuottajatahot