Visualisoinnit

Ilmasto-opas pyrkii tuomaan uusia näkökulmia ilmastotietoon tarjoamalla havainnollistavia visualisointeja ja oppimismoduuleja eri aiheista. Tutustu vuorovaikutteisiin visualisointeihimme.

Huom! Suosittelemme käyttämään visualisointeja Firefox- tai Chrome-selaimilla.

Kasvihuone­kaasut Pallaksella

Kasvihuone­kaasut Pallaksella

Tutki, miten metaani- ja hiilidioksidi­pitoisuudet ovat muuttuneet.

Avaa

Kuinka lämmintä elinaikanasi?

Kuinka lämmintä elinaikanasi?

Testaa, kuinka paljon ilmasto lämpenee sinun elinaikanasi.

Avaa

Rankka­sateiden toistuvuus

Tarkastele lyhyt­kestoisten rankka­sateiden toistuvuus­aikoja Suomessa.

Avaa

Globaalit päästö­lähteet

Tutustu maailmanlaa­juisiin kasvihuonekaa­supäästöjen lähteisiin.

Avaa

Globaalit hillintäkeinot

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mis­kei­not ja kei­no­jen kus­tan­nuk­set

Avaa

Maapallon ilmasto-historia

Tu­tus­tu il­mas­to­his­to­ri­aan ai­ka­ja­nan avul­la.

Avaa

Muuttuvat ilmasto­vyöhykkeet

Tar­kas­te­le en­nus­tet­tu­ja il­mas­to­vyö­hyk­kei­den muu­tok­sia Eu­roo­pas­sa.

Avaa

Muutoksen merkit

Tut­ki muu­tok­sen merk­ke­jä kah­dek­saa il­mas­to­suu­ret­ta tar­kas­te­le­mal­la.

Avaa

Mikä muutos? Mikä riski?

Mi­tä vai­ku­tuk­sia il­mas­ton­muu­tok­sel­la on omas­sa toi­min­ta­ym­päris­tös­sä­si?

Avaa

Päästö­vähennykset kunnissa

Pun­nit­se kei­no­ja vä­hen­tää esi­merk­ki­kun­nan pääs­tö­jä 80 %.

Avaa

Vaikutus-artikkelit kartalla

Tutustu ilmastonmuu­tok­sen vaikutuksiin eri puolilla Suomea.

Avaa

Tuottajatahot

  • Aalto-yliopisto YTK