Video: Kierrätys kannattaa keskittää harvaan asutuilla alueilla

Jätteitä kierrättämällä tai polttamalla voidaan vähentää kasvihuonekaasujen syntymistä. Jätteiden keräämisestä ja käsittelystä aiheutuvat päästöt ovat myös harvaan asutuilla alueilla pienemmät kuin uuden materiaalin hankinnasta syntyvät päästöt. Tutkimuksen mukaan kierrättäminen kannattaa vaikka kuljetusmatkat ovatkin pitkiä. Tosin jätteiden keräys tulee keskittää ja tilanne tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tuloksia on hyödynnetty jätehuollon ohjauksessa. [1]

Haastateltava: Tutkija Katja Moliis, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 5:04 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 12.6.2014

Julkaistu: 26.9.2014

 

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE2, GE3, YH2 (vanha) -> GE3, GE1, YH2 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Moliis, K., Dahlbo, H., Retkin, R. & Myllymaa, T. 2012. Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen, Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset. Ympäristöministeriö, Helsinki. Ympäristöministeriön raportteja 26/2012. 79 s. http://hdl.handle.net/10138/41395

Tuottajatahot