Video: Vihreä talous auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä tukemalla vihreää taloutta ja omaksumalla uusia kulutustottumuksia. Vihreä talous tarkoittaa muutosta yhteiskuntaan, jossa ympäristönäkökulmat otetaan huomioon tuotteiden ja palveluiden tuotannossa, kulutuksessa ja politiikassa. Selvityksen mukaan Suomessa vihreää taloutta on edistetty, mutta paljon on vielä tehtävää. Selvitystä ja sen ehdotuksia voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena. [1]

Haastateltava: Erikoistutkija Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 3:25 min

Kieli: suomi, ei tekstitystä

Taltioitu: 17.4.2014

Julkaistu: 28.5.2014

 

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE2, GE3, YH2, ET3 (vanha) -> GE3, GE1, YH2, ET3 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Antikainen, R., Mickwitz, P., Seppälä, J., Virkamäki, V., Leppänen, M., Hujala, T., Riala, M., Nummelin, T., Paavilainen, L., Vihinen, H., Kurppa, S., Kitti, L. & Thessler, S. 2013. Vihreän kasvun mahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2013. 81 s. http://vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=379514

Tuottajatahot