Oppimistehtävät ilmastonmuutoksesta

Ilmasto-opas tarjoaa monipuolisia oppimistehtäviä ilmastonmuutoksesta toisen asteen opetuskäyttöön. Näissä oppimistehtävissä eli oppimisaihiossa korostuvat havainnollisuus, oppijan oma toiminta, kuten tiedonhankinta ja tiedonrakentaminen sekä oppimisaihioiden soveltaminen ja uudelleenkäyttö eri tilanteissa.

Tuottajatahot