• Hillintä

  Hillintä

   Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kaikilla kunnan toimialoilla. Päästöjen rajoittamisen rinnalla tulee huolehtia hiilinielujen (metsät, puistot) säilymisestä. Suurin päästövähennyspotentiaali on kiinteistöjen energiataloudessa ja liikenteessä. Pidemmällä aikavälillä maankäytön suunnittelulla ja liikennesuunnittelulla luodaan edellytyksiä kestävälle elämäntavalle.

   Liikelaitostensa kautta kunnat voivat vähentää energiantuotannon ja jätehuollon päästöjä. Päästöjen vähentämisen tulisi olla läpäisevä periaate kaikissa kunnan päätöksissä ja toimissa.

 • Sopeutuminen

  Sopeutuminen

   Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on pitkäjänteistä toimintaa. Kunnissa muutokseen tulisi varautua etenkin maankäytön suunnittelussa, jossa tehtävät ratkaisut vaikuttavat yhdyskuntien haavoittuvuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Myös perusinfrastruktuurin toimivuuteen ankarissakin sääolosuhteissa tulee kiinnittää huomiota. Hulevesistä huolehtiminen ja tulva-alueiden huomioiminen on keskeinen haaste.

   Kuntalaiselle ilmastonmuutos näyttäytyy etupäässä omaan viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Siihen liittyy virkistysmahdollisuuksien kehittäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

 • Ratkaisuarkisto

  Ratkaisuja

   Suomen kunnissa on jo tehty paljon pieniä ja suurempia toimia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen alalla. Ratkaisujen kautta voit tutustua näihin toimiin ja tekijöihin niiden takana.

   Täydennämme sivustoa kaiken aikaa uusilla hillintä- ja sopeutumistoimilla - tervetuloa tutustumaan ja lisäämään oman kuntasi ratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Tästä osiosta löydät toimialoittain ilmastonmuutoksen liittyviä raportteja ja selvityksiä. Osion lyhyet tekstit esittelevät kunkin toimialan tärkeimmät hillintä- ja sopeutumiskeinot. Ratkaisuista saat vinkkejä niiden käytännön toteutukseen.

Sivusto täydentyy kaiken aikaa - annathan palautetta ja toiveita oikean yläkulman lomakkeella!

Ilmastotietoa kuntien ja kuntalaisten arkipäivään

Maankäyttö & rakentaminen

Kestävän yhdyskunta­rakenteen perusta luodaan maankäytöllä.

Lue lisää

 

Tekniset palvelut

Toimialalla on avaimet merkittäviin päästövähennyksiin.

Lue lisää

Opetus & kulttuuri

Varhaiskasvatus on ilmastotekojen kivijalka.

Lue lisää

 

Sosiaali & terveys

Päästöt kuriin energia­tehokkuudella ja kestävillä julkisilla hankinnoilla.

Lue lisää

Ympäristön-suojelu

Yhteinen ympäristömme on yhä suuremman rasituksen alla.

Lue lisää

 

Ratkaisuja         

Esimerkkejä toimialakohtaisista hillintä- ja sopeutumistoimista kunnissa.

Lue lisää