Maankäyttö ja rakentaminen

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisessa tehtävillä ratkaisuilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille - ne ovat myös tärkeimpiä keinoja vähentää kunnan kasvihuonekaasupäästöjä ja haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Maankäytössä nyt tehtävät päätökset määrittävät yhdyskuntarakennetta vuosikymmeniä.

Hyvällä yhdyskuntarakenteella luodaan mahdollisuus kestäviin elintapoihin. Maankäytöllisillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi vähentää kunnan energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, niin rakennuskannan kuin liikenteenkin osalta. Yksin liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Hajautuneen yhdyskuntarakenteen päästöt ovat merkittävästi tiiviin rakenteen päästöjä suuremmat. 

Yhdyskuntien toimivuuden kannalta etenkin vesistö- ja rankkasadetulvien mahdollisuuden huomioiminen on tulevaisuutta ajatellen yhä tärkeämpää. Tulvavaara-alueet ja maaperän ominaisuudet tulisi kartoittaa nykyistä tarkemmin. Olemassa olevan rakennuskannan suojaaminen on aina vaikeampaa kuin haavoittuvuuden minimoiminen jo rakennusvaiheessa.

Rakennuskantamme on suunniteltu 50-100 vuoden käyttöikää varten. Ilmastollisten olojen vähittäinen muutos olisikin otettava huomioon suunnittelussa jo nyt, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyy vielä epävarmuuksia. Keinoja ovat niin rakenteelliset ratkaisut kuin materiaalivalinnatkin. Samalla rakentamiseen ja rakennuskannan ylläpitoon liittyy merkittävä päästövähennyspotentiaali.

Mistä liikkeelle? Vinkkejä hillintä- ja sopeutumistoimiin maankäytön toimialoille:

Maankäyttö      

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa ratkaisevasti päästöihin ja haavoittuvuuteen.

Lue lisää

 

Rakentaminen 

Rakennusten lämmitys aiheuttaa noin 30 % Suomen kasvihuone- kaasupäästöistä.

Lue lisää

Liikenne­suunnittelu

Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on keskeinen päästölähde.

Lue lisää