Opetus ja kulttuuri

Kulttuuri ja liikunta ovat paitsi ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten vaalittava kokonaisuus, myös keskeisiä tekijöitä kuntalaisten hyvinvoinnille. Laajasti ajateltuna kulttuurin vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin on erittäin suuri. Myös kulttuurin kuluttamisen siirtymisellä kohti yksilökeskeistä nautintakulttuuria on merkittäviä välillisiä vaikutuksia.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan ja liikunnan suurimmat päästöt aiheutuvat rakennuskannan rakentamisesta ja ylläpidosta. Myös kulttuuritapahtumiin ja liikuntapaikoille tehtävät matkat ovat merkittävä päästöjen lähde. Kunnat voivat vaikuttaa päästöihin tukemalla lähiliikuntaa ja liikuntamuotoja, jotka eivät ole riippuvaisia sääolosuhteista tai energiaa vievistä sisähalleista. Myös kulttuuritapahtumien järjestelyissä voidaan ekologisuus ottaa keskeiseksi tavoitteeksi.

Haasteellista on, että yksilölliset valinnat ja kulttuurin kulutustottumukset vaikuttavat merkittävästi kulttuuritapahtumiin liittyvään energiankulutukseen. Esimerkiksi kotiteatterit ja internetin käyttö vievät yhä enemmän sähköä, vaikka ne vähentäisivätkin liikkumistarvetta. Asennekasvatuksella kohti ekologisia arvoja on opetustoimessa merkittävä rooli. Sen merkitys korostuu varhaiskasvatuksessa.

Matkailun osalta kunnat ovat osin ristiriitaisessa tilanteessa; kotimaan matkailun lisääminen on hyvä tavoite lentomatkailun suurten kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi, mutta samalla se lisää kunnan päästöjä. Selvä ratkaisu on tukea joukkoliikennettä matkustusmuotona. Toinen tärkeä tavoite on luoda ja ylläpitää miellyttävää arkiympäristöä, niin että tarve etenkin kaukomaiden irtiotoille vähenee. Samalla on hyvä ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutusten lähiympäristölle aiheuttamia paineita.

 

Mistä liikkeelle? Vinkkejä hillintä- ja sopeutumistoimiin opetuksen ja kulttuurin toimialoille:

Liikunta              

Liikutaanko tulevaisuudessa hangilla vai hallissa?

Lue lisää

 

Kulttuuri             

Mikä on huomisen hyvää ilmasto­kulttuuria?

Lue lisää

 

Matkailu ja virkistys

Matkailun kehittämisessä piilee mahdollisuuksia ja vastuita.

Lue lisää

 

Opetustoimi      

Kasvatus luo perustan ilmastomyönteiselle asenteelle.

Lue lisää