Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Hillintä- ja sopeutumisratkaisuja kunnissa

Suomen kunnissa on jo tehty paljon erilaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Ilmasto-oppaan ratkaisujen kautta voit tutustua näihin toimiin ja tekijöihin niiden takana.

Ilmasto-oppaasta löydät ratkaisut toimialoittain ryhmiteltyinä

Ilmasto-oppaassa hillintä- ja sopeutumisratkaisut on ryhmitelty toimialoittain ja löydät ne alla listatuilta toimialakohtaisilta sivuilta. Toistaiseksi ratkaisuja on Ilmasto-oppaassa kuvattu 24 kappaletta, kaksitoista hillintään ja kaksitoista sopeutumiseen liittyvää. Kaikilta toimialoilta ei ratkaisuja siten ole vielä mukana. Niitä lisätään palveluun kuitenkin kaiken aikaa ja ennen pitkää kaikilta toimialoilta on tarkasteltavissa sekä hillintä- että sopeutumistoimia.

Maankäyttö & rakentaminen

Tekniset palvelut

Opetus ja kulttuuri

Sosiaali ja terveys

Ympäristönsuojelu

Lisää oman kuntasi ratkaisu

Täydennämme ratkaisuja jatkuvasti uusilla hyvillä esimerkeillä hillintä- ja sopeutumistoimista. Mikäli tiedossasi esimerkki oman kuntasi toimista, toivomme sinun lisäävän sen Ilmasto-oppaaseen oikean yläkulman  "Lisää uusi ratkaisu!" -lomakkeen kautta. Otamme sitten yhteyttä tietojen tarkistamista ja täydentämistä varten ennen niiden julkaisua.

Ratkaisuja löytyy myös muualta

Kuntaliitto

Kunnat tekevät paljon konkreettisia toimia ilmaston puolesta - videossa esitellään viidentoista kunnan ilmastoteot. Kesto 9 min. Kuntaliitto.

Hinkumappi

HINKUmappi on energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokanta, jota julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Palvelussa voit tutustua toteutettuihin hankkeisiin, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Voit myös kertoa, miten itse olet onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Palvelu on avoin kaikille.

Ilmastonkestävä kaupunki

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluoppaan Parhaat käytännöt -osiossa voi tutustua Suomessa ja ulkomailla toteutettuihin onnistuneisiin sopeutumisen toimenpiteisiin. Osio sisältää yli 40 parasta käytäntöä. Parhaat käytännöt -teksteissä taustoitetaan toimenpiteen toteuttamisen tarve ja motiivit, kuvataan toteuttamisen vaiheet sekä kerrotaan toimenpiteen synnyttämistä hyödyistä. Osa teksteistä sisältää myös toimenpiteen toteuttamisen kustannustietoja.

Paikallisten ilmastotekojen Suomi - Kuntaliitto haastoi keväällä 2012 kaikki Suomen kunnat esittämään merkittävimmän ilmastotekonsa. Hillintä- tai sopeutumistekoja esitettiin yli 80 kunnasta. Näissä kunnissa asuu 61% Suomen väestöstä.

Ratkaisuja2011-Solutions2011-Lösningar2011

Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään - Itämeren alueelle sekä Pohjoismaihin suunnatussa kansainvälisessä kilpailuhankkeessa etsittiin kunnille sekä muille paikallis- ja aluetason toimijoille uusia tai vielä vakiintumattomia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Kilpailuun osallistuneista hankkeista koottiin julkaisu, jossa esitellään palkitut ratkaisut sekä 16 muuta hyvää esimerkkiä.

02.06.2016 (Päivitetty)