Ympäristönsuojelu - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Luonnonmukaista hulevesien hallintaa Tampereen Vuoreksessa

Tampereen uuden asuinalueen Vuoreksen keskuspuisto on alueen tärkein viheralue. Puiston erityispiirteinä ovat ympäristötaide ja luonnonmukainen hulevesien hallinta.

Perustiedot

Toteuttajataho: Tamperen kaupunki
Sijainti: Tampere, Vuores

Hankkeen tavoite

Tampereen uuden asuinalueen Vuoreksen keskuspuisto on alueen tärkein viheralue. Puiston erityispiirteinä ovat ympäristötaide ja luonnonmukainen hulevesien hallinta. Hulevesiä viivytetään ja imeytetään tulvaniityillä, painanteissa ja maanalaisissa, karkealla kivisoralla täytetyissä kaivannoissa. Näyttävin hulevesien käsittelyalue on keskuspuisto, jonka on suunnitellut hulevesien käsittelyyn ja ympäristötaiteeseen erikoistunut saksalainen suunnittelutoimisto Atelier Dreiseitl.

Tavoitteena on hulevesien luonnonmukainen käsittely maankäytön suunnittelulla ja hulevesistrategialla. Läpäisemättömien pintojen lisääntyminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttavat yhdessä suuren kasvun hulevesien määrässä. Näitä vaikutuksia ei voi jättää huomioimatta, joten alustavia suunnitelmia Vuoreksen aluelle tehtiin jo vuonna 1999.

Tarkoituksena on hallita hulevesien laatua eri keinoin sekä pitää virtaamat rakentamista edeltäneellä tasolla viiden vuoden toistuvuudella.

Mitä hankkeessa tehtiin

Poikkeuksellisen laajan hulevesijärjestelmän suunnittelu aloitettiin vuonna 1999, jonka jälkeen se on edennyt maankäytön suunnittelun tahdissa. Hulevesijärjestelmä huolehtii siitä, ettei Vuoreksen järviin kulkeudu maaperän kiintoainesta tai kuormittavia ravinteita. Järjestelmällä varaudutaan myös ilmastonmuutokseen ja ennaltaehkäistään runsaiden sateiden aiheuttamia kaupunkitulvia.

 

11.6.2012

Lisätietoa

Vuoreslehti Nro 2 

Vuores: Hulevesien käsittely

Perttu Hyöty, FCG Planeko OY: Hulevesien huomioiminen maankäytön suunnittelussa

Tamminen, P. 2012. Tampereen Vuorekseen rakentuu Suomen suurin hulevesien hallintajärjestelmä. Videoitu esitys Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa? -seminaarissa 11.10.2012. (YouTube -video 23:19 min)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Projektijohtaja Pertti Tamminen
Puhelin: 0400 638 218