Ympäristönsuojelu - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Yhteistyöhanke vähentää jäteveden ylivuotoja Vantaanjokeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) käynnistää yhteistyöhankkeen muiden Vantaanjoen vesilaitosten ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa vähentääkseen jäteveden ylivuotoja. Jätevedenpumppaamojen toimintavarmuutta ja poikkeustilanteiden hallintaa pyritään lisäämään kokoamalla yhteen huollon, varustelun ja käytön parhaat käytännöt.

Perustiedot

Toteuttajataho: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Vantaanjoen vesihuoltolaitokset, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykset
Sijainti: Vantaanjoki

Hankkeen tavoite

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sadantaa ja äärevöittävän sääilmiöitä, jonka myötä jätevesien ylivuotojen ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Ylivuotoja voi syntyä rankan sateen, lumien sulamisen ja laiterikkojen yhteydessä, jolloin puhdistamatonta jätevettä valuu ympäröivään vesistöön. Näiden hankkeiden tavoitteena on vähentää jäteveden ylivuotoja Vantaanjoen valuma-alueella.

Mitä hankkeessa tehtiin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on käynnistänyt yhteistyöhankkeen muiden Vantaanjoen vesilaitosten ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa vähentääkseen jäteveden ylivuotoja. Hankkeessa laaditaan Vantaanjoen jätevesipäästöjen torjunnan strategia. Jätevedenpumppaamojen toimintavarmuutta ja poikkeustilanteiden hallintaa pyritään lisäämään kokoamalla yhteen huollon, käytön ja varustelun parhaat käytännöt.

Jäteveden ylivuodot johtuvat useimmiten hulevesiverkoston ylikuormittumisesta sateiden aikana, jolloin hulevesi sekoittuu viemäriveteen. Hankkeen tavoitteena on vähentää näitä ylivuotoja tunnistamalla ne osat jätevesiverkostoissa, joissa ylivuodot voitaisiin estää lisäämällä kapasiteettia. Selvityksen yhteydessä arvioidaan jätevesipäästöjen vähentämisen kustannukset. Lisäksi hankkeessa kehitetään sidosryhmäyhteistyötä, koulutusta ja viestintää. Vesihuoltolaitosten yhteistyönä tehtävä hanke kestää kaksi vuotta. Se on saanut tukea Maakuntien kehittämisrahastosta ja Suomen Vesilaitosyhdistyksestä.

Vantaanjoen valuma-alueen jäteveden ylivuotojen väheneminen parantaisi selvästi myös Itämeren tilaa, joten Helsingin seudun ympäristöpalvelut on liittänyt Vantaanjoen ylivuotojen vähentämisen yhteistyöhankkeet osaksi Itämerihaasteen-toimenpideohjelmaa.

 

11.6.2012

Lisätietoa

HSY torjuu jätevesien ylivuotoja (YouTube-video 6:50 min, julkaistu 19.7.2012)

Jäteveden ylivuotoja Vantaanjokeen vähennetään yhteistyöhankkeilla - Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote 24.1.2011

Urho, A. 2011. Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsinki. HSY:n julkaisuja 2/2011. 43 s

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Toimialajohtaja Tommi Fred
Puhelin: 09 1561 3002