Rakentaminen - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Iissä seurataan sähkönkulutusta reaaliaikaisesti

Iin kunnan omistamaan liike- ja teollisuuskiinteistöön asennettiin sähkön kokonaiskulutusta seuraava järjestelmä. Lisäksi yksittäisten laitteiden kulutusta alettiin tarkkailla siirrettävällä mittarilla, joka muun muassa paljasti virheitä laitteiden käyttöajoissa. Niiden korjaaminen vähensi kiinteistön sähkönkäyttöä ensimmäisenä vuonna 43 %.

© Micropolis Oy

Perustiedot

Toteuttajataho: Iilaakso Oy (Iin kunnan omistama kiinteistöyhtiö)
Sijainti: Ii, Piisilta 1

Energiankulutusta ja kustannuksia haluttiin vähentää

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Iin kunta on vahvasti mukana erilaisissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä. Kunnan tavoitteena on parantaa muun muassa energiatehokkuutta, ja se onkin sitoutunut työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussopimuksen mukaisesti säästämään energiaa 9 % vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yksi ensimmäisistä käytännön tavoitteista oli vähentää kunnan omistaman teollisuus- ja toimistokiinteistön Micropoliksen sähkönkäyttöä. Micropolis on rakennettu vuosina 1997 ja 1999, eikä kiinteistöön ole tehty isoja remontteja. Kiinteistön pinta-ala on noin 6 000 m2 ja tilavuus 23 500 m3. Kiinteistön kahdessa rakennuksessa sijaitsee teollisuustuotantoon sopivia puhdastiloja, toimisto- ja kokoustiloja sekä lounasravintola. Micropoliksen tiloissa toimii noin 10 eri organisaatiota.

Kulutustietoja kerätään suoraan sähkömittarista sekä yksittäisistä laitteista

Micropolis-kiinteistöön asennettiin kesällä 2012 reaaliaikainen sähkönkulutuksen seurantajärjestelmä. Kiinteistön kokonaissähkönkulutusta seurataan energiamittariin liitetyllä pulssinlukijalla. Tietokoneelle kerättävän tiedon avulla voidaan etsiä tapoja säästää sähköä.

Sähkönkulutuksen tietoja on saatavissa myös energiayhtiön palvelusta, mutta parin päivän viiveellä ja koko kiinteistöstä yhtenä lukemana. Kiinteistön oma kulutusseuranta on sen sijaan reaaliaikaista, ja alamittarienkin lukemia pystytään tarkkailemaan.

Pulssinlukijan lisäksi kiinteistössä on pienikokoinen, siirrettävä mittausjärjestelmä, jolla voidaan seurata 1–4 laitteen sähkönkulutusta. Siirrettävä mittari antaa tietoa yksittäisen laitteen tai kiinteistön osan kulutuksesta eri aikoina.

Tarkkailtavaksi otettiin ensin kaksi paineilmakompressoria ja ilmanvaihtokoneita. Paineilmakompressorin sähkönkulutusta seurattiin yöllä ja päivällä. Sähkön erillismittauksella onnistuttiin paljastamaan virheellisiä laitteiden ja järjestelmien käyntiaikoja. Kompressorin painetasoon ja käyntiaikoihin tehtiin muutoksia ja laitteistolle vuosihuolto. Myös kiinteistön valaistuksen aikaohjaus säädettiin kohdalleen kiinteistöautomatiikan muutoksella.

Kiinteistön sähkönkulutusta seurataan nyt jatkuvasti. Tietokoneelle tallennettavia kulutustietoja voidaan tutkia eri aikajaksoilla, esimerkiksi tuntitasolla. Kiinteistön käyttäjät voivat nähdä reaaliaikaisen kulutuksen kiinteistön aulan näyttötaulusta.

Kulutusseurannan avulla saavutettiin huomattavat säästöt

Sähkönkulutuksen seurantajärjestelmän avulla kiinteistön käyttökulut putosivat 43 % eli 15 400 eurosta 8 800 euroon vuodessa. Rahansäästöä tuli jo vuodessa 6 600 euroa, joka kattoi moninkertaisesti sähkönseurantajärjestelmän hinnan, 900 euroa. Sähköä säästyi noin 60 000 kilowattituntia, ja kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 13,2 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Sähkönkulutuksen reaaliaikaisen seurannan tuloksiin oltiin Iissä niin tyytyväisiä, että vastaava seuranta on aloitettu kunnantalossa ja Valtarin koulussa. Lisäksi suunnitellaan siirrettävän mittausjärjestelmän käyttämistä jossain toisessa kohteessa.

Iissä on kerätty sähkönkulutuksen lukuja jo yli viideltä vuodelta. Jakson ensimmäisten vuosien tiedot poimittiin kulutuslaskuista. Nykyään lukemat saadaan reaaliaikaisesti suoraan tietokoneelle etäluettavien sähkömittarien ansiosta. Kunnan oman käytön lisäksi Ii lähettää kulutustietojen raportit kiinteistötyypeittäin Motivalle Oy:lle vuosittain.

Ii kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen eli se on niin sanottu HINKU-kunta. Se on sitoutunut vähentämään kunnan oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

 

22.10.2014

Lisätietoa

HINKUmappi: Siirrettävä sähkön seurantajärjestelmä

HINKU antaa lisäarvoa, Mitä se Iissä tarkoittaa – Iilaakso Oy:n tiedote 22.5.2013

HINKUmappi: Valtarin koulun IV-säätö ja sähkönseuranta järjestelmä

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Energiainsinööri Jukka Härkin, Iilaakso Oy
Puhelin: 040 754 1011