Rakentaminen - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Levin kyläkuvaa kehitettiin kilpailueduksi

Levi pyrkii olemaan Pohjois-Euroopan kiinnostavin ympärivuotinen kansainvälinen elämyskeskus vuoteen 2020 mennessä. Etenkin pidentyvän lumettoman ajan vetovoiman lisääminen on tärkeää muuttuvassa ilmastossa. Levi on myös panostanut ekologiseen matkailuun.

© Kittilän kunta

Perustiedot

Toteuttajataho: Kittilän kunta, Levin Matkailu Oy ja Levin alueen suurimmat yritykset
Sijainti: Kittilä, Levi

Lumettoman ajan kyläkuva erityisen huomion kohteena

Levi pyrkii olemaan Pohjois-Euroopan kiinnostavin ympärivuotinen kansainvälinen elämyskeskus vuoteen 2020 mennessä. Etenkin lumettoman ajan vetovoiman lisääminen on tärkeää muuttuvassa ilmastossa. Tämä tukee myös sitä, että alueelle voidaan entistä paremmin houkutella kesämatkailijoita.

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hankkeen tavoitteena oli edistää hiihtokeskuksen kehittymistä ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty lumettoman ajan kyläkuvaan.

Työvälineinä laatukäsikirja ja ympäristötieto-opas

LKKK -hankkeessa laadittiin ympäristörakentamisen suunnitelma ja ohjeet Levin keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi kesä- ja talviaikoina. Ohjeet koottiin Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan.

Matkailijoille tehtiin ympäristötieto-opas, joka kertoo kuinka Levillä voi matkailla ympäristöystävällisesti. Yhteisvastuun luomiseksi järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia sekä yhteisiä tempauksia alueen toimijoille.

Laatukäsikirja täydentää kaavoitusta

Hankkeen myötä ympäristöasioiden tunnettuus lisääntyi Kittilässä ja Levillä. Hanke oli mukana kehittämässä Levin Green Start -ohjelmaa alueen yrityksille. Hankkeen aikana ensimmäistä kertaa järjestetty Green Days in Many Ways -ympäristöpäivä Levillä jäi pysyväksi käytännöksi, ja se järjestetään vuosittain toukokuussa.

Hankkeen tuloksista erityisesti Rakennetun ympäristön laatukäsikirja hyödyttää kuntaa. Levin rakentamista ohjaavat ja määräävät asemakaavat, asemakaavamääräykset sekä rakennustapaohjeet. Laatukäsikirjan pääasiallisena tarkoituksena on täydentää niitä suosituksin ja esimerkkien avulla. Käsikirjasta löytyy myös rakennushankkeiden toteuttamisessa tarvittava olennainen tieto Kittilässä ja Levillä. Käsikirjasta tiedotetaan kunnan teknisen osaston asiakkaita hankkeessa toteutetun esitteen avulla.

 

17.12.2012 (Päivitetty)

Lisätietoa

LKKK-hanke, Levin kyläkuvan kehittäminen

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja

Levi: Energian ja ympäristön huomioiminen ja säästö Levillä

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Katja Kaunismaa
Puhelin: 0400 356 431