Sosiaalipalvelut - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Kansalaistoiminnalla ilmastoystävällisempi arki Tampereen seudulle

Tampereen seudulla toteutettiin 2009 - 2012 ilmastonmuutoksen hillinnän ja yhteisöllisyyden projekti ILMANKOS. Projektin pääpaino oli yhdessä tekemisessä. Siinä etsittiin asukkaiden kanssa keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä päästövähennysten toteuttamiseen.

© Ruusa Gawaza

Perustiedot

Toteuttajataho: Ekokumppanit Oy
Sijainti: Tampere, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia ja Kangasala

Hankkeen tavoite

ILMANKOS-projekti kokosi Tampereen seudun asukkaat yhteen ilmastoystävällisemmän arjen puolesta. Projekti antoi tietoja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, kannusti hillitsevien valintojen tekemiseen sekä edisti yhteisöllisyyttä.

ILMANKOS-projekti sai Euroopan aluekehitys-rahoitusta (EAKR) sekä Pirkanmaan liitolta kansallista rahoitusta. Projektin rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat useat seudun kunnat sekä kunnalliset toimijat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Joukkoliikenne, Tampereen Sähkölaitos Oy ja Tampereen Vesi sekä kymmenet muut yhteistyöorganisaatiot.

Mitä hankkeessa tehtiin

Tiedon, taidon ja erilaisten vinkkien antamisen ohella ILMANKOS-projekti järjesti erilaisia tapahtumia: pyöräretkiä, kokkaus- ja infoiltoja, talkoita ja kaikenlaista toimintaa, joka tarjosi tukea ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Projektin aikana järjestettiin 135 tapahtumaa, joissa oli mukana yhteensä 5200 osallistujaa sekä 13.000 osallistujaa Facebookissa. Noin 60 perhettä ryhtyi ilmastoperheenä pienentämään hiilijalanjälkeään. Projekti julkaisi myös Lapsiperheiden ympäristöoppaan.

ILMANKOS tarjoaa toteuttamiensa tapahtumien järjestämisohjeet, hyvät ideat ja materiaalit muiden toimijoiden käyttöön. Projektin verkkosivuilta löytyvät ohjeet asumisen, liikkumisen, kuluttamisen ja ruokailun teematapahtumien järjestämiseen. Tietoa jaetaan ilmastoperhetoiminnasta ja myös Lapsiperheiden ympäristöopas on ladattavissa verkkosivuilta. Ilmastosuunnistuksessa 7–9 -vuotiaat lapset voivat oppia ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen hillinnästä toiminnallisten tehtävärastien avulla esimerkiksi alakoulujen teemapäivillä tai lastenleireillä.

Vaikutukset kunnan kannalta

Projekti lisäsi kuntien asukkaiden tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillinnästä. Projektin aikana julkaistiin satoja lehti- ja radiojuttuja, joissa kerrottiin arjen tavoista vähentää ilmastopäästöjä. Ilmastoperheet arvioivat vähentäneensä päästöjä esimerkiksi lyhentämällä suihkuaikoja ja laskemalla huonelämpötilaa. Tapahtumiin osallistuneet asukkaat kertoivat saaneensa uusia keinoja toimia ilmastomyönteisemmin. Projektiin osallistuneet kunnat saivat asukkailta kiitosta yhteistoiminnan ja tapahtumien mahdollistamisesta.

 

18.12.2012

Lisätietoa

ILMANKOS-projekti

Ilmastosuunnistus - ILMANKOS-hankkeen toiminnallinen oppimateriaali alakoululaisille

Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen - ILMANKOS-hankkeen raportti - SITRAn selvityksiä nro 45, 2011 (PDF 2,5 Mt)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Leena Karppi
Puhelin: 040 801 6865