Liikenne ja kadut - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Parikkala säästää sähköä LED-katuvalaistuksen avulla

Parikkala on HINKU-kunta, joka yhtenä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimena on valinnut katuvalaistustekniikaksi LED-valot kahteen kohteeseen. Petäjikön asuinalueella oli tarve uusia katujen valaistusta, ja valtatie 6:n varteen rakennettiin uusi, valaistu kevyen liikenteen väylä. Uudistuksen jälkeen Petäjikön asuinalueen katuvalaistuksen sähkönkulutus väheni 41 prosenttia.

© Anniina Kontiokorpi

Perustiedot

Toteuttajataho: Parikkalan kunta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Sijainti: Parikkala: Petäjikkö sekä Akonpohja-Kirjavala

Tavoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Parikkalan kunnan tavoitteena oli LED-valaisimien käyttöönotolla vähentää energian kulutusta ja kasvihuonekaasujen päästöjä sekä käyttökuluja. Lisäksi valaisimien uusimisella varaudutaan elohopealamppujen poistumiseen markkinoilta vuonna 2015, mikä liittyy Euroopan unionin energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävän energiapalveludirektiivin toimeenpanoon.

Katuvalaisimiksi valittiin energiaa säästävät LED-lamput

Parikkalassa katujen valaistustekniikan valinta tuli ajankohtaiseksi kahdesta syystä. Ensinnäkin Petäjikön asuinalueella oli tarve uusia katujen valaistusta, ja toiseksi valtatie 6:n varteen rakennettiin uusi kevyen liikenteen väylä, joka oli valaistava.

Näiden kohteiden valaisuun Parikkala päätti valita LED-lamput, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja joiden pitkä käyttöikä johtaa alhaisempiin huoltokustannuksiin kuin elohopealamppujen käyttö. Keskimäärin 4 000 tuntia vuodessa palavan katulampun käyttöikä elohopealampulla on noin neljännes LED-lampun 20 vuoden käyttöiästä. Edistynyt LED-valotekniikka on myös päässyt eroon esimerkiksi häikäisyongelmista. Lisäksi LEDien hyvä värintoisto tarjoaa miellyttävämmän valaisun kuin kellertävät suurpainenatriumlamput.

Petäjikön asuinalueella Parikkalan kuntakeskuksessa uusittiin katujen valaistusta neljällä kadulla. Aikaisemmin käytössä oli elohopeapaisuntalamppuja, jotka vaativat muutenkin uudistamista jakokeskuksen ylikuormituksen takia. Samalla ilmajohdot vaihdettiin maakaapeleiksi.

Akonpohjan–Kirjavalan välille rakennettiin uusi kevyen liikenteen väylä, jonka valaistus toteutettiin LED-valaisimilla. Näihin kahteen kohteeseen asennettiin yhteensä 91 LED-katuvalaisinta. Molemmat työt valmistuivat syksyllä 2011.

Energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset pienenivät

Parikkalan Petäjikön alueella katuvalaistuksen uusimisen ansiosta vuosittainen sähkönkulutus väheni  41 prosenttia eli 29 000 kilowattitunnista 17 000 kilowattituntiin (vähennys 12 000 kWh). Samalla valaisukustannukset vähenivät 1 700 euroa vuodessa eli 74 euroa yksittäistä valopistettä kohden. Alueen vuosittaiset kasvihuonekaasujen päästöt pienenivät 2,4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli 104 kg valopistettä kohti. Yhden valopisteen vaihtaminen LED-lampuksi maksoi noin 800 euroa. Sijoitus siis maksaa itsensä takaisin hieman yli kymmenessä vuodessa. Kokemukset ovat Parikkalassa niin hyviä, että LED-valaistuksia lisätään jatkossa. Suunnitteilla on Kiipolan asuntoalueen katujen valaistuksen rakentaminen LED-valoilla.

Asentamalla Akonpohjan–Kirjavalan kevyen liikenteen väylälle LED-valot tavanomaisen katuvalaistuksen sijaan säästetään energiaa laskelmien mukaan vuositasolla noin 19 600 kilowattituntia. Näin vältetään kasvihuonekaasupäästöjä noin 4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. LED-lamppujen valinnan vaikutuksia rakentamiskustannuksiin on toistaiseksi vaikea arvioida. Kävely, pyöräily ja rullaluistelu ovat lisääntyneet tieosuudella. Valaistu reitti on turvallinen kulkea pimeänkin aikaan.

Parikkala kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen eli se on niin sanottu HINKU-kunta, joka on sitoutunut vähentämään kunnan oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

 

16.9.2013

Lisätietoa

HINKUmappi: LED-katuvalaistus Parikkalan Petäjikköön

HINKUmappi: Uuden kevyenliikenteenväylän (Akonpohja–Kirjavala) valaiseminen LED-tekniikalla

HINKU-foorumi: HINKU-kunnat loistavat LED-valaisussa

Motiva Oy & Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. 2009. Valaistusta on uusittava! Tärkeää tietoa kuntien päättäjille. Uusi EU-lainsäädäntö velvoittaa kunnat järkeviin investointeihin. 8 s.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, Parikkalan kunta
Puhelin: 0400 697 870