Matkailu ja virkistys - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Ilmastonmuutos jouduttaa Lapin matkailun kehittämistä

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti Lapin talvimatkailuun, sillä alkutalven ja loppukevään lumisuus ei ole enää itsestäänselvyys. Lapin matkailun sopeutumismahdollisuuksia ilmastonmuutokseen tutkittiin Clim-ATIC-hankkeessa (Climate Change – Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions 2008–2011).

Perustiedot

Toteuttajataho: Suomen ympäristökeskus, Kittilän ja Kolarin kunnat sekä Rovaniemen kaupunki, Metla Rovaniemen tutkimusasema, Arktinen keskus, Lapin yliopisto ja Oulun yliopiston Thule Instituutti
Sijainti: Kittilä, Kolari, Rovaniemi

Hankkeen tavoite

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vuodenaikaismuutokset ja talvikauden lyhentyminen uhkaavat turismia Lapissa. Kansainvälisesti merkittävä joulutuote vaatii lumisen ympäristön, joten palvelut ja ohjelmat on tulevaisuudessa syytä arvioida uudelleen, jotta ne olisivat muunneltavissa sääolosuhteiden mukaan. Muutokset tapahtuvat pitkällä aikavälillä, joten niihin sopeutumiseen on aikaa. Lapin matkailun sopeutumismahdollisuuksia ilmastonmuutokseen tutkittiin Clim-ATIC-hankkeessa (Climate Change – Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions 2008–2011).

Mitä hankkeessa tehtiin

Hankkeen aikana selvitetiin kuinka matkailussa on huomioitu ilmastonmuutos sekä minkälaisia matkailutuotteita on mahdollista kehittää ilmastomuutoksen tilanteessa. Eri alueiden matkailustrategioita, tehtiin kysely matkailuyrittäjille ja järjestettiin työpajoja sekä laadittiin matkailualaa ja kuntia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tukevaa kirjallista ja audiovisuaalista materiaalia (ks. "Lisätietoa" -linkit alla).

Vaikutukset kunnan kannalta

Matkailun kehittäjien ja matkailuyrittäjien hankkeen aikana parantunut tietoisuuden ja tietämyksen taso ilmastonmuutokseen sopeutumisessa auttavat Lapin kuntia pitämään matkailuelinkeinon vireänä ja kunnat elinvoimaisina myös tulevaisuudessa.

 

11.6.2012

Lisätietoa

Clim-ATIC-hanketta esittelevä verkkosivu

Miikka Halonen ELY-keskuksesta kertoo YouTube videolla (3 min) Lapin osuudesta Clim-ATIC hankkeessa

Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen - METLAN työraportti (PDF, 1 MB)

Tutkija Seija Tuulentie kertoo YouTube videolla (3 min) matkailun sopeutumisesta ilmastonmuutokseen Lapissa

The Unsinkable Lapland, osa 1 -lyhytelokuva pohjoisen elinolosuhteista, matkailusta ja tulevaisuudesta (8 min)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Tutkija Seija Tuulentie
Puhelin: 050 391 4438