Kunnille ja kuntalaisille - Ratkaisuja

Lisää uusi ratkaisu!

Lisää oman kuntasi hillintä- tai sopeutumisratkaisu Ilmasto-oppaaseen!

Tampere selvitti päästövähennysten kustannukset

Kestävän energiankäytön ohjelmassa selvitettiin eri päästövähennystoimenpiteiden kustannuksia Tampereen kaupungille.

Perustiedot

Toteuttajataho: Tampereen kaupunki
Sijainti: Tampere

Hankkeen tavoite

Tampereen kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään osana Euroopan pormestareiden ilmastositoumusta. Tavoite on vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vertailuvuotena on vuosi 2005.

Mitä hankkeessa tehtiin

Tampereen kaupungin Kestävän energiankäytön ohjelmassa selvitettiin eri päästövähennystoimenpiteiden kustannukset kaupungille laskettuna vähennyttyä hiilidioksiditonnia kohden. Kustannustarkastelu oli alustava ja pohjautui asiantuntija-arvioihin, ja se on tarkoitus päivittää lähiaikoina.

Vaikutukset kunnan kannalta

Hankkeessa todetiin, että merkittäviä säästöjä on mahdollista saavuttaa pienilläkin panoksilla, mutta tämä vaatii ylisektoraalista yhteistyötä. Esimerkiksi tavarahankintojen logistiikkaratkaisujen uudelleensuunnittelulla, bussien taloudellisella ajotavalla ja rakennusten käyttökoulutuksella päästöjä saadaan pienennettyä edullisesti. Tekniset ratkaisut, kuten valaisinten vaihto ja voimalaitosinvestoinnit, ovat kalliita, mutta toisaalta niillä saadaan merkittäviä päästövähennyksiä.

Kaiken kaikkiaan monella sektorilla säästöt ovat kuluja pienempiä, mutta ongelmana on, että ne eivät kohdistu samoille tahoille kunnan organisaatiossa. Monesti käy myös niin, että päästövähennysten kulut tulevat kunnalle ja hyödyt asukkaalle.

Tarkastelun pohjalta ei välttämättä voida vetää johtopäätöksiä suoraan muita kuntia koskien, mutta on suositeltavaa, että kunnissa tarkasteltaisiin päästövähenemäpotentiaaleja ja syntyviä kustannuksia huomioiden säästöt, joita voidaan saavuttaa.

 

11.6.2012

Lisätietoa

Ranta, E. 2012. Tampereen kestävän energiankäytön ohjelma osoittaa päästövähennysten taloudellisen kannattavuuden. Julkaisussa: Miten ilmastonmuutoksen hallinta voidaan käytännössä huomioida kunnan päätöksissä ja toiminnassa? Hyvien käytäntöjen esimerkkejä hankekunnista. Suomen Kuntaliitto, Helsinki. 9-10.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Ympäristötaloussuunnittelija Minna Tjäderhane-Ojala
Puhelin: 040 800 7809