Sosiaali ja terveys

Sosiaali- ja terveydenhuollolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä se on yksi merkittävimmistä energian käyttäjistä ja julkisten hankintojen tekijöistä kuntatasolla. Sosiaali- ja terveystoimi kattaa jopa noin 30 % kuntien menoista.

Sosiaali- ja terveystoimessa kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu kiinteistöjen sähkön käytöstä ja lämmityksestä, kuljetuksista, sekä toimialan asiakkaiden ja työntekijöiden liikkumisesta. Kuntaliitosten ja terveydenhuollon kuntayhtymien muodostaminen ja palvelujen ulkoistaminen ei saa heikentää hillintätoimia; kunnan tulee edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vastuullista suhtautumista ympäristönäkökohtiin.

Tärkeintä sektorilla on keskittyä energian säästöön, toimintojen energiatehokkuuden lisäämiseen ja kulutuksen vähentämiseen. Näillä joskus hyvinkin pienillä ja yksinkertaisilla toimilla meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa  ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden toteutumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat myös terveiden elämäntapojen edistämistä, mikä tukee samalla myös ilmastonmuutoksen hillintää.

Mistä liikkeelle? Vinkkejä hillintä- ja sopeutumistoimiin sosiaali- ja terveystoimen toimialoille:

Sosiaali­palvelut

Energian säästö ja energiatehokkuuden lisääminen ovat tarkeitä hillintäkeinoja.

Lue lisää

 

Terveyden­huolto

Suuressa infrastruktuurissa on suuri energian-säästöpotentiaali.

Lue lisää

Ympäristö­terveyden­huolto

Ilmastoystävälliseen toimintaan opastamisella on kasvava tarve.

Lue lisää