Liikenne ja kadut - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Kuljetusten tehostaminen seudullisella yhteistyöllä; Kuljetusten energiakatselmukset

Vahvuudet, puoltavat tekijät

Heikkoudet, epävarmuudet

Kustannukset, talousvaikutukset

Kunnallisen logistiikkakeskuksen avulla tavarakuljetuksia voidaan yhdistää ja toimituksia suunnitella siten että ajosuoritteet vähenevät.

Suuret muutokset voivat tuottaa yllättäviä ongelmia, siksi uusien ajo- ja kuljetusreittien toimivuus on testattava etukäteen, jotta ongelmat voidaan ennakoida.

+Ajosuoritteiden ja kuljetuskilometrien väheneminen pienentää polttoainekustannuksia.

Seudulliset logistiikkarenkaat voivat auttaa pienten kuntien hankintojen yhdistämisessä isommiksi toimituksiksi.

Kuljetusten toteutumista tulee myös seurata, jotta mahdolliset epäkohdat voidaan korjata nopeasti.

+/- Kuljetusten suunnittelu ja optimointi lisää työkustannuksia, mutta kuljetusten ja toimitusten tehostuminen puolestaan vähentää niitä.

Kuntien tilaamien henkilökuljetusten reittien optimoinnilla voidaan vähentää tarvittavia ajokilometrejä.   

Tehostamisen tulee olla jatkuvaa.Tieto erilaisten kuljetusketjujen eri vaiheiden energiankulutuksesta auttaa kohdentamaan tehostustoimenpiteet oikein.

Kuljetusten energiankulutus pienenee ja päästöt vähenevät.