Metsät ja puistot - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Kunnan metsien hoitosuunnitelmien laatiminen ja niiden päivittäminen

Vahvuudet, puoltavat tekijät

Heikkoudet, epävarmuudet

Kustannukset, talousvaikutukset

Kunnan metsien hiilitaseen selvittäminen konkretisoi päättäjille metsien roolia ilmastonmuutoksessa. 

Suunnitelmien toteutumista tulee seurata ja toteutusohjelmat päivittää systemaattisesti, muuten niiden hyödyt voivat jäädä saavuttamatta.

+ Metsien ilmastonmuutoksen hillintämahdollisuuksien (hiilinielujen) käyttäminen on kustannustehokas tapa kunnan/kunnalle asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa.

Metsien hoitotoimenpiteet voidaan suunnitella ilmastonmuutosta hillitseviksi. 

Hakkuiden välttäminen voi johtaa metsän varjoisuuden lisääntymiseen ja puiden kasvun hidastumiseen.

+Työllistää paikallisia yrittäjiä virkistysalueiden palvelujen järjestäjinä.

Hakkuiden välttäminen sekä kuolleiden puiden jättäminen metsään kasvattaa kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastoa.

Kuolleiden ja kaatuneiden puiden jättäminen metsään voi aiheuttaa riskin metsähyönteistuhojen kehittymiselle.

Metsien hyönteistilannetta ja varjoisuutta tulee tarkkailla säännöllisesti.

+Kunnan matkailutulot lisääntyvät, kun kuntalaiset retkeilevät oman kunnan alueella sen sijaan, että matkustavat muualle. Lisäksi hyvät virkistymismahdollisuudet saattavat houkutella matkailijoita muistakin kunnista. 

Kuntalaisten toiveiden huomioonottaminen suunnitelmissa lisää metsien ulkoilu-, retkeily- ja muuta virkistyskäyttöä.

Henkilöautoliikenne voi lisääntyä, jos virkistysmetsät eivät ole kävely- tai pyöräilyetäisyydellä. Julkisen liikenteen järjestämistarvetta tulee seurata.

-Virkistyskäytön mahdollistavan liikkumisväylästön ja palvelupisteiden rakentaminen ja ylläpito tuo kustannuksia.

Metsien virkistyskäyttö voi vähentää enemmän päästöjä tuottavaa vapaa-ajantoimintaa.

Hyvälaatuinen kevytliikenneväylästö kuntien metsissä edistää kävelyä ja pyöräilyä autoilun sijaan.

Marjastuksen ja sienestyksen lisääntymisellä voi olla ruoantuotannon ja ruokailun kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus.

 

 

 

Kuntalaisten kuulemistilaisuudet voivat toimia kuntalaisten ilmastonmuutostietoisuutta yleisesti lisäävästi.