Maankäyttö - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Energiatehokkuus osaksi normaalia kaavoitusprosessia

 

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
"Energiakaavassa" kytketään energiatehokkuus osaksi normaalia kaavoitusprosessia. Kaavoitusprosessi on vaativa, koska siinä on mukana paljon uusia toimijoita ja se vaatii monenlaista uutta tietotaitoa.  +/- Uusi toimintatapa vaatii koulutusta ja työpanosta, mutta tulokset voivat olla hyviä. 
Alue voidaan – ja se tulee – suunnitella laajana yhteistyönä viranomaisten, energiantuottajien, rakentajien, laitevalmistajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden välillä. Uuden teknologian soveltaminen ei useinkaan suju ongelmitta. + Pitkällä tähtäimellä energiatehokas kaupunkisuunnittelu voi tuoda erittäin merkittäviä säästöjä. 
Alueen energiayhtiöille voidaan prosessissa luoda liiketoimintamalleja, jotka tukevat energiatehokasta rakentamista ja asukkaiden järkevämpää energiankäyttöä. Talonrakentamisessa voidaan tuoda loppukäyttäjä mukaan tuotekehitysprosessiin.