Maankäyttö - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Lähipalvelujen suosiminen kaavoituksessa ja rakennusluvissa

 

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Liikennöintimatkoja syntyy Suomessa eniten kodin ja vapaa-ajankohteiden sekä kodin ja ostos- ja asiointikohteiden välillä. Olemassa olevan infrastruktuurin muuttaminen ja kehittäminen ilmastomyötäisemmäksi on useimmiten hidas prosessi. + Viihtyisä keskusta, johon pääsee helposti kävellen ja julkisilla kulkuneuvoilla, lisää kaupankäyntiä ja tarjoaa synergiaetuja kaupoille ja palveluille. Lisää myös työllisyyttä. 
Kaupan keskittäminen suuriin yksiköihin keskustojen ulkopuolelle johtaa pitkiin yksityisautojen käyttöä vaativiin asiointimatkoihin.Yksityisautoilun vähentämisessä on tähän asti törmätty - ja tullaan todennäköisesti lähitulevaisuudessakin törmäämään - autoilua vahvasti suosivaan asenneilmastoon niin kansalaisten kuin päättäjien piirissä.   +/- Lähikaupat ja -palvelut hyötyvät, suuret kauppakeskukset keskustojen ulkopuolella häviävät.
Tulevaisuudessa liikkumisen kustannukset tulevat nousemaan polttoaineiden hinnan nousun myötä, jolloin keskustan ulkopuoliset suuret kauppakeskukset tulevat kannattamattomiksi.  - Kuljetuspalvelujen tarve vähenee, mikä lisää alan työttömyyttä.