Maankäyttö - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Kiinteistökeinottelun estäminen maankäytön ohjauksella, rakentamisen ohjaus kaavoituksella ja rakennusluvilla

 

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on Suomessa ongelma ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.Olemassa oleva infrastruktuuri voi rajoittaa ilmastomyötäisen yhdyskuntarakenteen kehittämistä. + Hyvällä suunnittelulla ja ohjauksella voidaan saada merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä.
Asutuksen sijoittuminen työssäkäyntialueiden reuna-alueille, ja erityisesti haja-asutusalueille, lisää liikenteestä ja rakennusten lämmityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Kiinteistökeinottelijoiden ja muiden intressitahojen hienovarainenkin lobbaus voi heikentää ohjausprosessia ja kaavoituksen ja rakennusluvituksen tasoa.

 + Asutuksen sijoittuminen lähelle tiivistä keskustaa lisää kaupankäyntiä ja tarjoaa synergiaetuja kaupoille ja palveluille. Lisää myös työllisyyttä. 
Rakentaminen tulisi keskittää olemassa olevien liikenne- ja teknisen huollon verkkojen läheisyyteen niin, että etäisyydet työpaikkoihin ja palveluihin olisivat mahdollisimman lyhyet. Ohjauksessa, kaavoitusprosessissa tai luvituksessa ei useinkaan ole käytössä tai saatavissa kunnollista ja riittävää ilmastoasiantuntemusta. - Vanhoja rakenteita voi olla kallista tai mahdotonta korjata.