Ympäristönsuojelu - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Ilmapäästövaatimusten tiukentaminen ympäristöluvissa

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Saadaan aikaan suoria päästövähenemiä.Kunnan myöntämissä luvissa voi olla vähän sellaisia, joissa ilmapäästöillä on enemmän merkitystä. - Voi vaikeuttaa toiminnanharjoittajan mahdollisuutta aloittaa toiminta, jolloin vähentää tuloja ja työpaikkoja.
Uudet teknologiset innovaatiot otetaan helpommin käyttöön, jos niillä pystytään saavuttamaan asetetut päästörajat. - Voi lisätä toiminnanharjoittajan kustannuksia, jos joudutaan esim. investoimaan uudempaan teknologiaan.
Näennäisesti pienilläkin päästömäärien vähennyksillä saavutetaan pitkällä aikavälillä suuria säästöjä.