Ympäristönsuojelu - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Energiatehokkuussopimuksen laatiminen tai liittyminen energiaohjelmaan

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Sitouttaa kunnan toimijoita pitkän aikavälin tavoitteisiin.Strategioiden ja ohjelmien edistymistä tulee seurata systemaattisesti, muuten niiden hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. + Ilmastostrategiassa kustannussäästöjä voidaan saada välillisesti esim. energiansäästön kautta. Energiatehokkuussopimuksessa säästöt ovat välittömiä.
Osoittaa konkreettisesti toimet, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä kuntatasolla.Numeeristen tavoitteiden asettaminen voi olla haastavaa sekä teknisesti että poliittisesti.- Kustannukset voivat ainakin alussa nousta, kun tehdään investointeja.  
   +/- Strategian ja ohjelmien laadinta sekä niiden seuranta vaativat työpanosta, vaikkakaan kustannukset eivät lopulta ole korkeita.
  

+ Valtiovalta tarjoaa tukea energiatehokkuusselvityksiin (40–50 %) sekä toteutettaviin energiansäästöinvestointeihin (15–20 %).