Rakentaminen - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen biopolttoaineeseen

 

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Vähentää fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjäHakkuutähteiden energiakäyttö saattaa köyhdyttää metsän ravinne- ja hiilivarastoja+ Työllistää paikallisia puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjiä
Energiatuotannon rakenne muuttuu ekologisesti kestävään suuntaanLisääntynyt puupolttoaineiden käyttö voi pienentää metsien biodiversiteettiä+ Isot energialaitokset voivat joissain tapauksissa saada tuottoja myymällä päästöoikeuksia (EU:n päästökauppa) 
Lisää energiahuollon kotimaisuusastetta ja mahdollistaa lähipolttoaineiden käytönBiopolttoaineiden erilaiset ominaisuudet fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna edellyttävät lisätilan tarvetta+/- Biopolttoaineiden saatavuus ja hintakilpailukyky ratkaisevat, mille tasolle (mihin osuuteen) niiden käytössä yksittäisissä laitoksissa päästään
Lisää paikallisia työmahdollisuuksia (puunkorjuu ja kuljetukset)Laajamittainen metsien energiahyödyntäminen voi johtaa kestämättömään metsätalouteen- Biopolttoaineiden käyttö ei ole nykyisillä hintasuhteilla isojen laitosten näkökulmasta taloudellisesti järkevää 
Korvattaessa turvetta happamoittavat, rehevöittävät ja hiukkasvaikutuksia aiheuttavat typpipäästöt vähenevätKuljetuksista aiheutuvat ympäristöhaitat voivat lisääntyä- Saattaa isoilla laitoksilla vaatia merkittäviä uusinvestointeja 
Hakkuutähteet saadaan metsästä hyötykäyttöönPuunjalostusteollisuuden tuotantokustannukset saattavat nousta puun lisääntyneen kilpailevan kysynnän seurauksena- Saattaa aiheuttaa raaka-ainekustannusten nousua puunjalostusteollisuudessa
 Puupolttoaineen saatavuuteen liittyy energialaitosten näkökulmasta epävarmuuksia (puun riittävyys järkevän kuljetusalueen sisällä) 
 

Epävarmuuksista johtuen isot energialaitokset varautuvat kivihiilen käyttöön myös tulevaisuudessa