Rakentaminen - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan liittyminen, ilmastostrategian tai -ohjelman tai energiatehokkuusohjelman laatiminen

Vahvuudet, puoltavat tekijätHeikkoudet, epävarmuudetKustannukset, talousvaikutukset
Sitouttaa kunnan toimijoita pitkän aikavälin tavoitteisiin.Strategioiden ja ohjelmien edistymistä tulee seurata systemaattisesti, muuten niiden hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. + Ilmastostrategiassa kustannussäästöjä voidaan saada välillisesti esim. energiansäästön kautta. Energiatehokkuussopimuksessa säästöt ovat välittömiä.
Osoittaa konkreettisesti toimet, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä kuntatasolla.Numeeristen tavoitteiden asettaminen voi olla haastavaa sekä teknisesti että poliittisesti.- Kustannukset voivat ainakin alussa nousta, kun tehdään investointeja.  
   +/- Strategian ja ohjelmien laadinta sekä niiden seuranta vaativat työpanosta, vaikkakaan kustannukset eivät lopulta ole korkeita.
  

+ Valtiovalta tarjoaa tukea energiatehokkuusselvityksiin (40–50 %) sekä toteutettaviin energiansäästöinvestointeihin (15–20 %).