Rakentaminen - Hillintä

Anna palautetta!

Kerro meille, miten voimme palvella sinua paremmin.

Palautelomake

Kuntien energiatehokkuussopimuksen (TEM) allekirjoittaminen tai Kuntien energiaohjelmaan (Motiva) liittyminen

Vahvuudet, puoltavat tekijätKustannukset, talousvaikutukset
 Energiatehokkuustoimikunnan mukaan Suomessa on vuoteen 2020 mennessä mahdollista säästää huomattavasti energiaa. Uudella ajoneuvoteknologialla voidaan säästää 8,5 TWh, uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen määräysten tiukentamisella 4,9 TWh, energiatehokkuussopimusten laajentamisella 2,8 TWh sekä laitteiden energiavaatimuksilla 2,1 TWh.

 + Energiatehokkuustoimet maksavat itsensä nopeasti takaisin.
Valtiovalta (TEM, Motiva) ja kunta-ala (Kuntaliitto) ovat luoneet toimivat instrumentit (energiatehokkuussopimus, energiaohjelma, ilmastonsuojelukampanja) tukemaan kuntien energiatehokkuuden lisäämispyrkimyksiä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. + Ne edistävät myös työllisyyttä ja parantavat energiaturvallisuutta. Investoiminen energiatehokkuuteen edistää teknologian kehittymistä, millä on myös työllistäviä vaikutuksia.
Tunnistetaan parhaat tavat säästää energiaa ja parantaa energiatehokkuutta - ja tätä kautta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. + Valtiovalta tarjoaa tukea energiatehokkuusselvityksiin (40–50 %) sekä toteutettaviin energiansäästöinvestointeihin (15–20 %).
Kunta saa henkilöstönsä koulutukseen energia-asioiden opetuspaketin. +/- Ohjelmien laadinta ja niiden seuranta vaativat työpanosta, vaikkakaan kustannukset eivät lopulta ole korkeita.
 - Kustannukset voivat aluksi nousta, kun tehdään investointeja.