Tekniset palvelut

Teknisen toimen vastuualue kattaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Siten myös teknisen toimen mahdollisuudet vaikuttaa kunnan päästötaseeseen ovat suuret. Ilmastonmuutos aiheuttaa toimelle myös merkittäviä sopeutumishaasteita.

Sähkön ja lämmön tuottaminen asumisen, liikekiinteistöjen ja teollisuuden käyttöön aiheuttaa noin puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jätehuollon merkittävin päästölähde on puolestaan kaatopaikoilta vapautuva metaani. Kaatopaikkojen pintakerrosten läpi kulkeutuvan metaanin osuus on noin puolet koko Suomen metaanipäästöistä. Vesihuoltopalveluiden päästöistä kolme neljäsosaa  on peräisin jätevesihuollosta ja loput käyttöveden valmistuksesta.

Liikenne, pääasiassa tieliikenne, tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Virkistys- ja ulkoilukäytössä tyypillisesti olevissa vanhoissa metsissä on puolestaan kasviainekseen ja maaperään sidottuna huomattavan suuri ja pitkäaikainen hiilivarasto. Kestävällä suunnittelulla voidaan vähentää sekä päästöjä että yhdyskuntien haavoittuvuutta muutokselle. Tärkeintä on taata keskeisen infrastruktuurin toimiminen tulevaisuudessakin.

Mistä liikkeelle? Vinkkejä hillintä- ja sopeutumistoimiin teknisten palveluiden toimialoille:

Energiahuolto   

Energiantuotannon valinnoilla ratkaistaan valtaosa päästötaseesta.

Lue lisää

 

Jätehuolto         

Jätteiden palauttaminen raaka-aineiksi säästää energiaa.

Lue lisää

Liikenne ja kadut

Ilmastonmuutos lisää ylläpidon tarvetta, kilpailutuksella päästösäästöihin.

Lue lisää

 

Metsät ja puistot

Ilmastonmuutos lisää luonnonympäristöön kohdistuvaa rasitusta.

Lue lisää

Vesihuolto         

Jätevedessäkin on suuri lämpöenergiapotentiaali.

Lue lisää