Ympäristönsuojelu

Monet ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät luonnonympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Etenkin vesiensuojelu on tulevaisuudessa yhä suurempi haaste. Sekä kuivuuskaudet että rankkasateet  heikentävät vesistöjen laatua. Kasvavan ravinnekuormituksen lisäksi uhkana ovat tulvista johtuvat ympäristöonnettomuudet. Kaupunkialueilla ilmanlaatuongelmat voivat lisääntyä.

Kestävä kehitys ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat tavoitteita joihin kunta voi sitoutua esimerkiksi paikallisagendan tai ilmastostrategian ja -ohjelman kautta. Myös ympäristöluvitus on vahva työkalu päästöjen vähentämiseksi. Oma osuutensa on myös kunnan energianeuvonnalla ja -valistuksella.

Muutoksen kielteisiin vaikutuksiin voidaan kunnissa varautua esimerkiksi tukemalla edelleen vesistökuormitusta vähentäviä toimia ja huolehtimalla saastuneiden maa-alueiden hoidosta.

 

Miten eteenpäin? Tietoa hillintä- ja sopeutumistoimista ympäristönsuojelun toimialalle

Ympäristön­suojelu

Ilmastonmuutos vaikeuttaa ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää