Tietoa palvelusta

Ilmasto-opas.fi - monimuotoinen ilmastonmuutostieto yhdeltä verkkosivustolta

Ilmasto-opas.fi-sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta.

Sivuston tarkoitus on yhteiskunnan ja kansalaisten tukeminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Verkkosivusto auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä. Tavoitteena on, että ilmastonmuutostiedon tarvitsijat löytävät tarvitsemansa tiedon nopeasti ja helposti.

Tavoitteena on myös, että suomalaiset tutkimuslaitokset, viranomaiset ja asiantuntijaorganisaatiot saavat ilmastonmuutostietonsa ja -palvelunsa entistä paremmin yhteiskunnan käyttöön.

Ilmasto-opas.fi tarjoaa ilmastonmuutostietoa nyt myös ruotsiksi (Klimatguiden.fi) ja englanniksi (Climateguide.fi).

Ilmasto-opas.fi koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta

Muutoksen syyt ja seuraukset

Kokonaisvaltainen tietopaketti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, hillinnästä ja sopeutumisesta. Suomalaisten tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden tuottamissa sisällöissä on kiinnitetty erityishuomiota ymmärrettävyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen.

Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta löydät mm.:

 • luotettavaa ja monimuotoista tietoa,
 • yli 200 verkkoartikkelia,
 • kahdeksan vuorovaikutteista oppimistyökalua.

Kartat kuvaajat ja datat - tutustu menneeseen ja tiedä tulevasta

Havaittu ja mallinnettu ilmastonmuutos vaikutuksineen kätevästi kartoilla ja kuvaajina kahden helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta.

Kartat, kuvaajat ja data -osio on väylä:

 • Suomen ilmastohavaintoihin ja mallittamalla saatuun tietoon Suomen tulevasta ilmastosta,
 • mallitietoon ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulevaisuudessa
 • sekä näiden asioiden paikkakuntakohtaisiin tarkasteluihin.

Kunnille ja kuntalaisille  - kartoita kuntasi tilanne ja tartu toimeen

Sivuston ensimmäinen rajatulle kohderyhmälle räätälöity osio. Osiosta löytyy tukea kuntien strategiatyöhön toimialakohtaisesti sekä konkreettisia esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista.

Osion avulla:

 • muodostat nopeasti yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista kullakin kunnan toimialalla
 • ymmärrät sekä hillinnän että sopeutumisen mahdollisuudet toimialoittain
 • arvioit oman kuntasi tarpeisiin sopivat toimenpiteet
 • tutustut käytännön esimerkkeihin, joita voit itsekin lisätä ratkaisulomakkeen avulla.

Ilmasto-opas.fi-tapahtumia:

 • to 11.10.2012 Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa? -seminaari Ympäristö ja Yhdyskunta -messuilla Helsingin Messukeskuksessa: ohjelma >>.

Ilmastonmuutostiedon tarve lisääntyy tulevaisuudessa

Ilmastonmuutostietoa tuotetaan useissa suomalaisissa tutkimuslaitoksissa ja asiantuntijaorganisaatioissa. Tiedon määrä ja toisaalta myös sen tarve yhteiskunnassa lisääntyy jatkuvasti. Eri lähteistä peräisin olevan tiedon löytäminen ja yhdistely on asiaan syvällisesti perehtymättömälle usein vaikeaa. Tiedotusvälineiden ja Internetin kautta välittyvän tiedon luotettavuuden arviointi voi olla hankalaa.

Ilmasto-opas.fi mahdollistaa paremman kokonaiskuvan luomisen ilmastonmuutoksesta. Siinä eri toimijoiden tuottama tutkimusperäinen tieto kootaan keskenään yhteensopivaksi, rinnakkain tarkasteltavaksi ja vertailukelpoiseksi tiedoksi.

Ilmatieteen laitos (IL), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) rakensivat Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston vuosien 2009 - 2011 aikana Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa EU Life+-hankkeessa (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP). Vuonna 2012 toimintaa tukivat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Sivustoa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Sivuston sisällöstä vastaavat tällä hetkellä IL, SYKE ja Luonnonvarakeskus ja muutamat muut yksittäiset tahot. Ilmasto-oppaan sisällöntuottajiksi ovat tervetulleita myös muut suomalaiset tutkimuslaitokset ja asiantuntijaorganisaatiot.