Aktuellt på Klimatguiden

Webbplatsen Klimatguiden.fi informerar.

Infografik om Finlands klimatpolitik finns nu på tre språk

Nu kan man bekanta sig med Finlands klimatpolitik med hjälp av bilder på Klimatguiden.fi. Infografiken finns på finska, svenska och engelska. Bilderna behandlar utgångspunkterna i klimatpolitiken, begränsning av klimatförändringen inom olika sektorer samt klimatförändringens effekter och anpassningen till dem.

Läs mer

En avdelning med aktuella nyheter har öppnats på Kilmatguiden.fi

Nu kan inhemska klimatnyheter läsas på en och samma adress. Klimatguiden.fi samlar aktuella nyheter om forskning, politik och evenemang från inhemska forskningsinstitut, universitet och ministerier i nyhetsarkivet.

Läs mer