Evenemang

Denna avdelning innehåller pressmeddelanden om evenemang relaterade till klimatförändringen, seminarier, webinars osv. från finländska forskningsinstitutioner, universitet, ministerier och annan offentlig förvaltning.

Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och nästan hälften av de övriga miljökonsekvenserna av vår konsumtion. Det krävs ingen matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, eftersom små val har en stor påverkan. Var och en kan börja med att äta mer grönsaker och vegetabiliskt protein och unvika matsvinn.

Läs mer

Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen också i Norden. Nordic Agriculture facing Climate Change -seminaren samlade nordiska experter för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket ska kunna anpassas till förändringen och växthusgasutsläppen minskas.

Läs mer