Kampanj för minskad energiförlust inleds under ledning av miljöministeriet

3.10.2016 inleds en kampanj för ökad energieffektivitet och minskad energiförlust under ledning av miljöministeriet. Under kampanjen utmanas husbolag i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning. Husbolagen kan ansluta sig till kampanjen på adressen www.energiahukka.fi, och där kan bolagen också ladda ner avgiftsfria expertråd.

Kampanjen för minskad energiförlust är en kampanj som aktörer i fastighets- och byggbranschen genomför för att uppmana bostadsaktiebolag i Finland att optimera energiförbrukningen och förhållandena i sina fastigheter med hjälp av kostnadseffektiva åtgärder som är lätta att genomföra. Kampanjen pågår ett år.

"Byggnadsbranschens viktigaste energisparpotential finns i det befintliga byggnadsbeståndet, om man ser till klimatpolitiken. Energiförlusterna kan i värsta fall uppgå till 30 procent av husbolagets energi", berättar överarkitekt Harri Hakaste på miljöministeriet.

Energi kan räknas i euro – upp till 10 procent av husbolagets pengar går i spillo

"I värsta fall orsakar energiförlusterna husbolaget tiotusentals euro i onödiga kostnader varje år. För ett enskilt hushåll slösas det alltså bort pengar motsvarande en sistaminutenresa till södern", berättar Hakaste.

Experter uppskattar att uppemot 10–15 procent av byggnadernas sparpotential kan nås utan dyra och tunga reparationsåtgärder. Med tanke på detta har kampanjens energiexperter under ledning av Motiva Oy utarbetat skräddarsydda anvisningar för olika hustyper om hur bolagen med kostnadseffektiva och enkla åtgärder kan minska sin energiförbrukning. Ett husbolag som deltar i kampanjen för minskad energiförlust får anvisningen genom att lämna sin e-postadress på www.energiahukka.fi.

Energiahukka

Hela husbolaget gagnas – styrelsemedlemmarna i nyckelroll

"Vårt budskap till styrelsemedlemmarna är följande: Sammankalla styrelsen till energimöte eller ta upp kampanjen på ärendelistan för nästa styrelsemöte. Ladda ner en färdig föredragningslista på kampanjens webbplats så kan mötet hållas på ett effektivt sätt, och gå med i jakten på ökad energieffektivitet i enlighet med anvisningen", berättar energiexperten Petri Pylsy på Finlands Fastighetsförbund.

Att husbolaget minskar energiförlusterna innebär framför allt trevligare och billigare boende för invånarna. Även disponenten har nytta av att delta i kampanjen.

"Disponentens arbete underlättas av att husbolaget är energieffektivt och har nöjda invånare. Disponentens hjälp behövs i synnerhet när det gäller att genomföra åtgärderna för att minska energiförlusten. Den anvisning som finns på kampanjens webbplats ger klara instruktioner för olika situationer", konstaterar Pylsy.

Steg för steg mot energieffektiv fastighetsskötsel

Den anvisning som finns på kampanjsidan och som utgör kärnan i själva kampanjen har skräddarsytts för höghus, parhus och radhus, beroende på värme- och ventilationssystem.

Åtgärderna i anvisningen har klassificerats enligt följande:

  • Tätning av fönster och ytterdörrar
  • Kontroll och reglering av ventilationen
  • Kontroll och reglering av värmesystemet
  • Kontroll av vattenförbrukningen
  • Kontroll av elförbrukningen

Som "bonusåtgärder" rekommenderas att vissa hustyper tar i bruk en luftvärmepump och tilläggsisolerar vindsbjälklaget.

"Allt behöver inte göras på en gång, och husbolagen befinner sig i olika situationer. Anvisningen utgår från att husbolag kan delta i kampanjen genom att ta ett steg i taget, allt enligt husbolagets behov", berättar experten Harri Heinaro på Motiva. "Anvisningen berättar i detalj varför, när och hur det lönar sig att vidta respektive åtgärd. Det är lätt att minska energiförlusten med dessa åtgärder", säger Heinaro.

Kampanjen för minskad energiförlust pågår till nästa höst

Kampanjen pågår till nästa höst, och när den avslutas kommer det att skickas ut en elektronisk enkät om kampanjgenomförandet till de representanter för husbolag som lämnat sina e-postadresser.

Kampanjmaterialet finns tillgängligt för medierna på adressen www.energiahukka.fi.

I kampanjen deltar miljöministeriet, Motiva, Finlands Fastighetsförbund, Suomen Isännöintiliitto, Rakli, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, Ekokumppanit, Suomen Vuokranantajat och energirådgivningen för konsumenter i huvudstadsregionen.

Mer information

Miljöministeriet

Överarkitekt Harri Hakaste, 050 413 7673, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Finlands Fastighetsförbund rf

Energiexperten Petri Pylsy, (09) 1667 6761 (växel), etfe.nmanrof rnamnΑT_k nii teistol tii to.fi 

Motiva Oy

Experten Harri Heinaro, 050 913 3679, rof namn.ef m-TΑnmanret otiva. if  

Publiserad: 5.10.2016
Kategorier: Verktyg

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av