Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris i och med att ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York måndagen den 14 november. Detta föregicks av att republikens president ratificerade avtalet vid föredragningen fredagen den 11 november.

Parisavtalet trädde internationellt i kraft den 4 november och EU som gemenskap ratificerade avtalet redan tidigare.

Finland kunde slutföra sin nationella ratifikation före öppningssessionen för Parisavtalet i Marrakech på tisdagen. Den 25 oktober godkände Finlands riksdag regeringens proposition om ratifikationen av Parisavtalet med klara siffror.

Finland ratificerade klimatavtalet från Paris  Finland ratificerade klimatavtalet från Paris Pressmeddelande 14.11.2016 kl. 23.33 tasavallan presidentti Republikens president Sauli Niinistö ratificerade Parisavtalet © Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet fredagen den 11 november.

”Detta ger oss ett tydligt mandat att agera för internationellt klimatsamarbete i Marrakech”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Hittills har 110 parter som sammanlagt står för cirka 77 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, inklusive Finland, ratificerat Parisavtalet.

Minister Tiilikainen leder Finlands delegation under högnivådelen av klimatmötet i Marrakech den 15–18 november.

Mer information:

Specialmedarbetare, Jyrki Peisa, tfn 050 364 08 36, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if  

Tuija Talsi, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 720 5574, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if   (det nationella förfarandet för ratificering av Parisavtalet)

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, tfn 050 341 1758, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if   (klimatförhandlingarna i Marrakech)

Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn 050 532 2278, nrof amn.eft y TΑnmanre m. if   (begäran om intervjuer med minister Tiilikainen under klimatförhandlingarna i Marrakech)

Publiserad: 15.11.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

  • Miljöministeriets pressmeddelande 14.11.2016 http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Finland_ratificerade_klimatavtalet_fran_(40894)

Skrivet av