Nya scenarier för klimatförändringen i Finland har publicerats

Beräkningarna över hur klimatet kommer att förändras i Finland under detta århundrade har uppdaterats enligt resultaten av den senaste generationens klimatförändringsmodeller.

Enligt de 28 modeller som ingick i undersökningen kommer årsmedeltemperaturen för Finland att stiga nästan två gånger så snabbt som medeltemperaturen för hela jorden. I jämförelse med den föregående generationen av modeller är den största skillnaden den att de nya modellerna förutspår att somrarna kommer att vara ännu något varmare. De förutspådda förändringarna i nederbördsmängderna är däremot så gott som desamma som i de tidigare beräkningarna.

Uppvärmningen kommer att vara kraftigast under vintrarna. Om utsläppen av växthusgaser ökar okontrollerat (det s.k. RCP8,5-scenariet) kan vi i slutet av århundradet ha liknande klimat i Mellersta Finland som de i dag har i Ungern. Temperaturerna skulle enligt detta scenario då vara 4–10 °C högre om vintrarna och 2–7 °C högre om somrarna än i slutet av 1900-talet. På motsvarande sätt skulle vi enligt det scenario där utsläppen reducerats relativt effektivt (RCP4.5-scenariot) ha liknande temperaturer som i Polen: 2–7 °C varmare på vintern och 1–4 °C på sommaren.

Nederbördsmängden kommer sannolikt att öka under alla årstider, i procent uttryckt mest på vintern. Den årliga nederbördsmängden skulle enligt RCP8.5-scenariet öka med 20 procent, vilket skulle betyda lika stor årlig nederbörd här hos som nuförtiden på många ställen i England.

I framtiden kommer vintrarna i Finland sannolikt att vara molnigare och dunklare. Enligt de grymmaste modellerna kan mängden solstrålning som når jordytan minska med över 20 procent. Vindhastigheterna kommer däremot inte nödvändigtvis att förändras speciellt mycket, även om det förekommer stora skillnader mellan resultaten av de olika modellerna.

Lumihiutaleet © Eija Vallinheimo

Globalt sett är de skadliga verkningarna klart större än nyttan

När man ser på hela Europa kommer temperaturen på vintern att stiga mest i norr och under sommaren mest i syd. I Nordeuropa kommer det att regna mer och Sydeuropa mindre än tidigare. I Mellaneuropa väntas vintrarna bli regnigare och somrarna torrare. Medelhavsländerna kommer att ha problem med ökad torka, speciellt då nederbördsmängden under sommarhalvåret minskar, temperaturen stiger kraftigt och den mot solen skyddande molnigheten minskar.

Fastän vi snävt sett, här ur Finlands perspektiv kanske kunde ha nytta av klimatuppvärmningen, är fenomenet globalt sett skadligt. Klimatuppvärmningen kan ha omfattande och eventuellt oåterkalleliga globala skadeverkningar, såsom katastrofala extrema väderfenomen och utarmning av den biologiska mångfalden.

Mer information:

Kimmo Ruosteenoja, tfn 050 380 2775, mmik o.ru neetso oja_ÄΤΤ_fmi f. i 

Ruosteenoja, K., K. Jylhä and M. Kämäräinen, 2016: Climate projections for Finland under the RCP forcing scenarios. Geophysica, 51, 17-50. http://www.geophysica.fi/pdf/geophysica_2016_51_1-2_017_ruosteenoja.pdf

Publiserad: 26.1.2017
Kategorier: Forskning

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av