Outi Honkatukia har utnämnts till chefsförhandlare i klimatfrågor

Statsrådets allmänna sammanträde har i dag utnämnt politices licentiat Outi Honkatukia till tjänsten som miljöråd med uppgift att vara chefsförhandlare i klimatfrågor. Honkatukia tillträder tjänsten den 1 maj 2016.

Chefsförhandlaren ansvarar för förberedelserna i Finland inför internationella klimatförhandlingar och för beredningen av Finlands ståndpunkter. I egenskap av chefsförhandlare deltar Outi Honkatukia i förhandlingarna i EU och FN och är ordförande för ministeriernas klimatförhandlingsgrupp samt nationell kontakt för FN:s klimatkonvention.

Outi Honkatukia har sedan 2008 arbetat vid finansministeriet, först som specialsakkunnig och från 2011 som finansråd. Inom ramen för sitt arbete har Honkatukia varit medlem i Finlands klimatförhandlingsteam med klimatfinansiering som sitt särskilda ansvarsområde. Honkatukia är sedan 2012 medlem i den ständiga kommitté för finanser som lyder under FN:s klimatkonvention, och har sedan 2015 varit kommitténs ordförande som representant för de industrialiserade länderna. Honkatukia är sedan 2008 också medlem i arbetsgruppen för energi och klimatförändring vid EU:s kommitté för ekonomisk politik.

Tjänsten som miljöråd med uppgift att vara chefsförhandlare är placerad vid miljöministeriets klimatenhet. 27 personer sökte tjänsten inom den utsatta tiden. Tjänsten ledigförklarades när tjänstens tidigare innehavare Harri Laurikka blev verkställande direktör för Bioenergia ry i början av april.

Ytterligare information

Heidi Sederholm, personalchef, tfn 0295 250 113, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

Merja Turunen, miljöråd, chef för klimatenheten, tfn  0295 250 301, rof namn.ef y TΑnmanret mparis if.ot  

Publiserad: 15.4.2016
Kategorier: Politik

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av