En avdelning med aktuella nyheter har öppnats på Kilmatguiden.fi

Klimatguiden.fi samlar aktuella pressmeddelanden om klimatförändringen från inhemska forskningsinstitut, universitet och ministerier i nyhetsarkivet. Nu finns de inhemska klimatnyheterna på en och samma adress.

Klimatguiden.fi syftar till att förbättra den nuvarande nyhetsbevakningen av klimatförändringen, dess begränsning och anpassning. Aktuella pressmeddelanden om klimatförändringen från inhemska forskningsinstitut, universitet, expertorganisationer och ministerier samlas i det nya nyhetsarkivet. För närvarande finns det fyra kategorier: Forskning, Politik, Evenemang och Klimatguiden. Aktuella nyheter hittas också på den nya versionen av hemsidan Kilmatguiden.fi. Den nya Aktuellt avdelningen kopplar samman de senaste nyheterna om klimatförändringen med det övriga innehållet på Klimatguiden.fi. De aktuella nyheterna kompletterar också rapporteringen om klimatförändringen på Facebook-sidor av Klimatguiden.fi.

Klimatguiden.fi logo

På webbplatsen Klimatguiden.fi har vi samlat praktistkt inriktad och tillförlitlig forskningsinformation om klimatförändringen på en och samma adress och i enhetlig form. Syftet med webbplatsen är att ge samhället och medborgarna stöd i begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. Med hjälp av webbplatsen blir det lättare att förstå de fenomen som anknyter till klimatförändringen och att strukturera informationen om den. Målet är att de som behöver information om klimatförändringen ska få den snabbt och enkelt. Målet är också att finländska forskningsinstitut, myndigheter och expertorganisationer bättre än tidigare ska kunna ställa sin klimatinformation och -service till samhällets förfogande.

Webbplatsen Klimatguiden.fi skapades på initiativ av Meteorologiska institutet (MI), Finlands miljöcentral (SYKE) samt Centrumet för urbana och regionala studier vid Aalto-universitetet (YTK) inom ramen för projektet EU Life (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP), som samordnas av Meteorologiska institutet. Webbplatsen underhålls och utvecklas fortlöpande. Innehållet har producerats bl.a. av MI, SYKE, Aalto-universitetet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Åbo universitet, Affärsverksamhet av teknologi (VTT), miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Trafikverket. Även andra finländska forskningsinstitut och expertorganisationer är välkomna att delta i produktionen av innehållet i Klimatguiden.

Publiserad: 12.1.2015
Kategorier: Klimatguiden