Infografik om Finlands klimatpolitik finns nu på tre språk

Vilka är de klimatmål Finland förbundit sig till? Vad ger upphov till växthusgasutsläpp i Finland? Hur stävjas klimatförändringen och vad gör olika sektorer för att anpassa sig till den?

Nu kan man bekanta sig med Finlands klimatpolitik med hjälp av bilder. Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tagit fram en infografik om Finlands klimatpolitik. Infografiken får nyttjas fritt av såväl medier som medborgare. Bilderna (45 st.) behandlar utgångspunkterna i klimatpolitiken, stävjandet av klimatförändringen inom olika sektorer samt klimatförändringens effekter och anpassningen till dem.

Infografiken finns också sparad som enskilda bilder i jpg- och png-format på adressen http://klimatguiden.fi/klimatpolitiken-infografik

Vid användning av bilderna bör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet anges som källa.

Infografik

Publiserad: 25.6.2015
Kategorier: Politik, Klimatguiden

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av