2015 var ett rekordvarmt år

Enligt Meteorologiska institutets statistik var år 2015 exceptionellt varmt i största delen av landet. Endast i Lappland nådde årets temperaturer inte till första plats, utan hamnade på delad andra plats.

Årets medeltemperatur 4,2 grader var ca 1,9 grader varmare än långtidsmedelvärdet, d.v.s. perioden 1981–2010.

På riksnivå var endast juni och juli kallare än normalt. De relativt talat varmaste månaderna var februari-mars och november-december, då medeltemperaturen för hela landet var 4–6 grader varmare än normalt.

Värmerekord slogs i både november och december. Det nya värmerekordet för november på 14,3 grader uppmättes på Kimitoön den 3 november. I december uppmättes rekordhöga 11,3 grader i Björneborg och Kumo den 20 december.

Årets högsta temperatur på 31,4 grader uppmättes den 3 juli i Kouvola. Under hela sommaren fick man bara 19 dagar med högsommarvärme, vilket är ca hälften av det normala antalet. Man fick vänta på den första dagen med högsommarvärme ända fram till den 29 juni, vilket är den näst senaste första dagen med högsommarvärme sedan 1961. Största delen av dagarna med högsommarvärme kom först i augusti. På grund av det kyliga sommarvädret hade man i år rekordfå åskväder. Årets lägsta temperatur på -39,6 grader uppmättes i Utsjoki den 11 januari.

Tilastokirja

Bild: Eija Vallinheimo

En ny rekordhög årsnederbörd uppmättes i Puolanka

Hela årets nederbörd varierade mellan ca 500 millimeter i Norra Lappland och drygt 1000 millimeter i Kajanaland. Den största regnmängden fick man i Puolanka, där det uppmättes 1242 millimeter regn på Paljanka väderstation. Denna mängd överskrider det tidigare rekordet för den årliga nederbörden med god marginal – tidigare innehades rekordet av Nupurböle i Esbo, där det 1981 uppmättes 1109 mm.

I en stor del av landet var den årliga regnmängden aningen större än i genomsnitt. På de regnigaste områdena i landets mellersta delar var regnmängden ca 1,6 gånger så stor som normalt. Endast sydvästra Finland och Norra Lappland förblev under långtidsmedelvärdet.

Den största dygnsnederbörden var 67,1 mm och den uppmättes i Kumo den 16 juli. I maj var det ställvis ovanligt regnigt på den österbottniska kusten och i Lappland, och där slogs ortspecifika nederbördsrekord. I oktober slogs däremot rekord i motsatt riktning då det var ovanligt torrt och soligt i landets södra del.

Totalt hade man 21 stormdagar, vilket ligger mycket nära långtidsmedelvärdet om 19 stormdagar per år. I slutet av oktober hade man endast haft ca hälften av det normala antalet stormdagar, men läget jämnades ut i och med de 11 stormdagarna i november-december.

En ovanligt mild december i söder

I ljuset av Meteorologiska institutets statistik var december ovanligt mild i landets södra och mellersta delar, ställvis till och med sällsynt mild. I detta klimat upprepas en så här mild december i genomsnitt en gång per 10–30 år. Även i Lappland var december mildare än genomsnittet, men man uppnådde ändå inga sällsynta temperaturer. Medeltemperaturens avvikelse från det normala var störst i östra delen av landet, där det ställvis var över 6 grader mildare än genomsnittet. I Östra Lappland kom man närmast de normala värdena, då det ställvis endast var 1–2 grader mildare än vanligt.

Den högsta temperaturen i december var 11,3 grader som uppmättes i Kumo och Björneborg den 20 december. Detta är ett nytt värmerekord för december. Föregående rekord 10,8 grader från 2006 slogs två gånger 2015. Månadens lägsta temperatur på -31,3 grader uppmättes i Kevojärvi i Utsjoki den 18 december.

Ställvis ovanligt regnigt

I stora delar av landet var regnmängden större än vanligt. Endast i Sydvästra Finland förblev regnmängden lite under genomsnittet. I landets mellersta och norra delar var regnmängden ställvis ovanligt och ställvis till och med sällsynt stor. Mest regnade det i Puolanka, där månadsnederbörden var 122 mm. Den största dygnsnederbörden var 23,7 mm som uppmättes den 4 december i Sastmola och den 6 december i Tavastehus.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Väderstatistik för december (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/joulukuu

Årsstatistik (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot 

Publiserad: 13.1.2016
Kategorier: Forskning

Ursprunglig pressmeddelande

Skrivet av