Kartor, grafer och data beskriver förändringarna i vårt klimat

Verktygen i Kartor, grafer och data avdelningen visar klimatförändringsdata i en visualiserad form. Med verktygen är det möjligt att undersöka observationer och uppskattningar av förändringar i medeltemperatur och nederbörd enligt olika utsläppsscenarier eller klimatförändringens effekter bland annat i snöförhållanden och energibehovet för uppvärmning av byggnader. De återkomstvärden för nederbörden kan användas för riskbedömning av riklig nederbörd samt vid användning av dimensionsnederbörd.

Undersöka klimatförändringens effekter med hjälp av verktygen:

Observerat klimat och klimatscenarier

Observationer och uppskattningar av medeltemperatur och nederbörd i Finland.

Öppna

 

Effektscenarier

Scenarier om klimat­förändringens effekter i olika delar av Finland.

Öppna

Återkomst­värden för nederbörden

Återkomstvärden för nederbörden på olika observationsstationer i Finland.

Öppna