Studera Finlands tidigare och framtida klimat med hjälp av kartor och grafer.

Kartorna visar årliga/månatliga 30-årsgenomsnitt av utvalda väderparametrar och utsläppsscenarier, beräknade med klimatmodeller. Kartan till vänster visar det nuvarande klimatet och kartan till höger det framtida klimatet. Du kan ändra tidsperioden av kartan till höger genom att klicka på rutnätet under kartan. De gröna och orange staplarna i rutnätet visar de tidsperioder som presenteras på kartorna.

Kurvorna visar värdena för det utvalda områdets variabler. Den blå kurvan är baserad på meteorologiska observationer och de röda och gröna kurvorna på prognoser från klimat modeller.

Fler instruktioner och termförklaringar