Anpassningsförmåga och sårbarhet till klimatförändringen

Med detta kartverktyg kan du undersöka hur sårbara längdåkningen eller de äldre är för effekterna av klimatförändringen i olika delar av Finland. Tyvärr finns vertyget endast på finska och engelska. Välj språket från språkmenyn.