Begränsning av klimatförändringen

Vi kan inte mera hålla tillbaka en förändring av klimatet. Det lönar sig emellertid att bromsa upp den. Det internationella samfundet har beslutat försöka begränsa uppvärmningen av klimatet till två grader, så att effekterna hålls på en uthärdlig nivå och vi undviker stora och katastrofala förändringar. När vi går in för att bromsa effekterna är en minskning av växthusgaserna i nyckelposition och för att vi ska lyckas krävs det en satsning av alla aktörer i samhället.

Hur vi kan begränsa klimatförändringen

Kolsänkor i Finland

Skogarna fungerar som betydande kolsänkor i Finland, men barrskogarna kan omvandlas från kolsänkor till kolkällor.

Läs mer

Klimateffek­ter av upp­värmning

Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av byggnader utgör omkring 30 procent av total­utsläppen i Finland.

Läs mer

Energispa­rande lönar sig

Åtgärder för att spara energi och effektivera energi­användningen är ofta den ekonomiskt mest lönande lösningen när det gäller att minska utsläppen.

Läs mer