Klimatförändringen som fenomen

Den pågående antropogena klimatförändringen orsakas främst av ökade mängder växthusgaser i atmosfären. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt kommer den globala medeltemperaturen att stiga mellan två till sex grader under loppet av detta århundrade. Förändringar i nederbörden kommer att leda till mer allvarlig torka i vissa delar av världen och ökade översvämningar i andra delar av världen.

Rekommenderade webbplatser om klimatforskning

I denna del av portalen Klimatguiden.fi behandlas den vetenskapliga kunskapen om fenomenen. Materialet om den globala klimatförändringen finns här endast på finska. Eftersom det finns rikligt med tillförlitliga och informativa webbplatser som ger information på engelska om klimatförändringen som fenomen har vi inte översatt denhär delen av portalen till svenska eller engelska.

Istället rekommenderar vi följande webbplatser för mer information om den vetenskapliga grunden för klimatförändringen:

På svenska:

  • Klimat och Klimatforskning -delarna på webbplatsen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

På engelska:

Utforska våra interaktiva visualiseringar

Dessutom har vi utformat tre visualiseringar på särskilda områden för dig att utforska.

Jordens klimat­historia

Granska jordens 4,6 miljarder år långa klimathistoria med en interaktiv tidslinje.

Öppna

Globala källor av utsläpp

Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005 per sektor och gas.

Öppna

Klimat­zonernas förändringar

Studera hur man räknar med att klimatzonerna ändras under de kommande decennierna i Europa.

Öppna