Anpassning till klimatförändringen

Samhällenas sårbarhet när det gäller extrema väderfenomen ökar kontinuerligt i takt med klimatförändringen. En anpassning till förändrade klimatförhållanden är nödvändig oberoende av om åtgärderna för att begränsa förändringen lyckas. Med hjälp av väl planerade anpassningsåtgärder kan vi lindra de negativa effekterna av klimatförändringen och dra nytta av de positiva effekterna. Kommunerna har en central roll i anpassningen.

Läs mer om anpassning till klimatförändringen

Utmaningar för en anpassning in Finland

Kontrollen av översvämnings­risker är en central anpassnignsfråga i Finland.

Läs mer

Globala utmaningar för anpass­ningen

Klimatförändringen är framför allt en global utmaning.

Läs mer

Anpass­nings­politik

Ansvaret för styrningen av anpassnings­åtgärder är fördelad på olika förvaltnings­nivåer.

Läs mer