Klimatet i Finland förändras

Stora variationer från år till år är typiska för Finlands klimat. Klimatet i de olika landskapen påverkas bland annat av de omfattande insjöområdena och topografin. Årsmedeltemperaturen i Finland har över 2 °C sedan mitten av 1800-talet. Utifrån klimatmodellerna bedömer man att medeltemperaturen fortsätter att stiga och att nederbörden ökar i synnerhet på vintern, att störtregnen blir kraftigare och snötäcket i södra Finland alltmer oförutsägbart.

Information om det föränderliga klimatet i Finland

Klimatet i Finland har blivit varmare

Klimatet i Finland har sedan 1850 blivit 2,3 grader varmare.

Mer information

Klimat­zonerna förändras

Klimatzonerna i Finland förskjuts norrut.

Mer information

Tempera­turerna stiger

I framtiden stiger temperaturerna i Finland mest på vintern. Också somrarna blir varmare.

Mer information

Nederbörds­mängden ökar

Nederbörden ökar och blir kraftigare särskilt på vintern.

Mer information

Havsnivån stiger i Östersjön

I Finska viken verkar havsnivåhöjningen bli snabbare än landhöjningen.

Mer information