Klimatförändringens effekter

Klimatförändringens effekter på samhället och den naturliga miljön beror på förändringarnas omfattning och hastighet samt på känsligheten för klimatfaktorer. Vegetationszonerna i Finland drar sig norrut samtidigt som översvämningsriskerna ökar och jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar förändras. Viktiga effekter når Finland via den globala ekonomin och den internationella politiken. I ett globalt perspektiv är de negativa effekterna klart större än fördelarna.

Information om klimatförändringens effekter

Vinter­idrotten försvåras

Fritidssysselsättningar som bygger på naturlig is eller snö är hotade.

Läs mer

Klimat­förändringen ökar skogs­tillväxten

Skogsresurserna och avverkningsuttaget ökar men skogs­skadorna blir också fler.

Läs mer

Mångfalden uppskattas mer

Klimatförändringen påverkar kvaliteten och tillgången på ekosystem­tjänster, vilket ökar den uppskattning vi ger dem.

Läs mer

Finlands ekonomi växer?

Klimatförändringen kan delvis gynna Finlands ekonomi, men globala fluktuationer kan vända på utvecklingen.

Läs mer

Mer salt på vägarna?

Klimatförändringen kan minska behovet att ploga vägarna men kräva fler åtgärder mot halka.

Läs mer